Zdravotníctvo a zlyhanie trhu

Od 60. rokov 20. storočia neoklasickí ekonómovia legitimizovali reguláciu a kolektivizáciu zdravotníctva pojmom „zlyhanie trhu“. Od tej doby je zdravotníctvo nekriticky používané ako príklad nemožnosti dosiahnuť „ideálny trh“ a symbol nevyhnutnosti štátnych zásahov. Tie majú napraviť zlyhania trhu, ako je najmä informačná asymetria.

Zdravotníctvo a zlyhanie trhu

Švajčiarsky lekár Marc Fouradoulas, ktorý sa venuje aj ekonomickej teórii zdravotníctva, predniesol na jeseň 2019 na viedenskej konferencii „Rakúska ekonómia v 21. Storočí” príspevok, v ktorom spochybnil túto ekonomickú doktrínu. Problémom je podľa neho samotný model dokonalej konkurencie. Práve doktrína „zlyhania trhu“ viedla k byrokratizácii všetkých zdravotníckych služieb, k pomalému rigidnému systému, ktorý sa nemôže prispôsobiť potrebám pacienta a stáva sa predmetom zneužívania osobitnými záujmovými skupinami.

Príspevok Marca Fouradoulasa sme preložili do slovenčiny a ponúkame vám ho ako PDF tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards