Vyššie zisky pre majiteľov poisťovní

Televízia TA3 odvysielala dňa 19.6.2023 komentár analytika Martina Vlachynského k návrhu na zvýšenie zisku zdravotných poisťovní. 

Vyššie zisky pre majiteľov poisťovní

Martin Vlachynský, INESS: 

„Je to taký evergreen zdravotnej politiky na Slovensku skoro posledných 20 rokov. Táto diskusia vždy sa zameriava len na poisťovne, pritom s financiami nás všetkých, teda s odvodmi, pracujú aj lekárne, nemocnice, laboratóriá, ambulancie a všetky ďalšie prvky, ktoré fungujú v slovenskom zdravotníctve. A zároveň nie je pravda, že tento návrh by zvyšoval zisk. Tento návrh posúva limit, ale zisk sa určuje ekonomickou činnosťou poisťovne na trhu. Tá pôvodná idea, ako to celé malo fungovať je, že na Slovensku mal byť jasne zadefinovaný nárok, teda čo všetko má slovenský poistenec dostať z verejného zdravotného poistenia, v akom čase, v akom rozsahu, na akom mieste, v akej kvalite. Toto sa politikom nepodarilo od roku 2006 vybudovať. Preto sa musíme tak trošku utiekať k takýmto pomocným riešeniam, keď sa zadefinujú nejaké kritériá priamo natvrdo pre poisťovne. Považujem to za lepší stav, ako je súčasný, ale nemali by sme rezignovať na to, aby sme sa vydali cestou jasného zadefinovania nároku pre pacientov.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards