Výsledky prieskumu na tému práce v nedeľu

V súvislosti so zákazom nedeľného maloobchodného predaja bolo zverejnených niekoľko prieskumov. Ich všeobecná interpretácia prezentovaná médiami znela, že Slováci sú za zákaz nedeľného predaja.

Výsledky prieskumu na tému práce v nedeľu

Prieskumy verejnej mienky však neodzrkadľujú preferencie na komplexnú spoločenskú tému, ale len odpovede na konkrétne položenú otázku, ktorá so sebou nesie určité emócie. Respondenti sa svojou odpoveďou snažia nakresliť ideálny obraz seba. Ak je otázka postavená spôsobom: „Mali by mať predavačky možnosť v nedeľu oddychovať?“ alebo „Potrebujete nedeľné nákupy?“, respondenti majú tendenciu odpovedať „áno“ a „nie“. Málokto sa chce prezentovať ako utláčateľa predavačiek, alebo nedeľného nákupného maniaka.

Čo by sa však stalo, ak by otázka respondenta upozornila na negatívne efekty nedeľného zákazu? Ako by odpovedal na otázky o „zákaze pracovať“, či o „práve pracovať“? Aby sme našli tieto odpovede, INESS zadal prieskum agentúre ACRC, s.r.o., ktorá zozbierala výsledky metodológiou CAPI na vzorke 1021 respondentov v dňoch 26.5. až 3.6.2020.

Prieskum

Respondenti boli konfrontovaní so 4 tvrdeniami, s ktorými mohli vyjadriť mieru súhlasu (áno, skôr áno) a nesúhlasu (nie, skôr nie), či neutrálny postoj (ani-ani):

  1. Brigádnici, študenti, nízkopríjmoví a nekvalifikovaní zamestnanci by mali mať možnosť pracovať v maloobchode aj v nedeľu.
  2. Zamestnancom v maloobchode by v nedeľu nemalo byť dovolené pracovať.
  3. Zamestnávatelia by mali umožniť zamestnancom v maloobchode prácu v nedeľu, pokiaľ o to požiadajú.
  4. Pokiaľ bude zakázané pracovať v nedeľu, mal by zamestnancom výpadok príjmu doplatiť štát.

O respondentoch boli zozbierané základné charakteristiky: pohlavie, vek, veľkosť obce, vzdelanie a zamestnanecký status.

Výsledky

Viac ako 60% respondentov je pozitívne naklonených (áno, skôr áno) tomu, aby viaceré skupiny obyvateľstva mali mať možnosť pracovať v nedeľu v maloobchode. Len 28% je proti (nie, skôr nie) takejto možnosti.

Obrovskú podporu má táto možnosť najmä u mladých  respondentov (25-34), z ktorých 70% je za možnosť nedeľnej práve v maloobchode a len 19% proti. Rovnako najvýraznejšia podpora je pri obyvateľoch veľkých miest (nad 100 000) so 74%-ným súhlasom. No prevaha súhlasu s ponechaním možnosti v nedeľu pracovať niektorým skupinám obyvateľstva bola aj pri respondentoch z najmenších obcí do 1000 obyvateľov, keď 56% bolo za a 32% proti. S možnosťou práce v nedeľu v maloobchode súhlasilo aj 68% respondentov, ktorí sú na materskej dovolenke.

S tvrdením, že zamestnancom v maloobchode by malo byť v nedeľu zakázané pracovať, súhlasilo 36% respondentov, no proti bolo viac ako 45% ľudí. Za zákaz nedeľnej práce v maloobchode bolo 37% žien, proti zákazu však bolo 44% žien. Jasný odpor voči takémuto zákazu bol medzi nezamestnanými, z ktorých 51% bolo proti zákazu a len 17% za zákaz.

Zároveň si 59% respondentov myslí, že zamestnávateľ by mal zamestnancom umožniť prácu v nedeľu, ak o to požiadajú. Myslí si to 57% žien, 50% obyvateľov obcí do 1000 obyvateľov a až 77% obyvateľov veľkých miest.

S tvrdením, že výpadok príjmov kvôli zákazu pracovať v nedeľu v maloobchode by mal kompenzovať štát, súhlasilo 42% dotázaných. Pri respondentoch pracujúcich na polovičný úväzok to bolo až 50%.

Zhodnotenie

Prieskum ukázal, že proti zákazu nedeľnej práce v maloobchode sú najviac vyhranení mladší ľudia z veľkých miest. Takýto výsledok sa dal očakávať – mladší ľudia majú radi flexibilnejší život a otvorené možnosti, vo veľkých mestách je zároveň koncentrovaná veľká časť maloobchodu s otváracími hodinami aj v nedeľu, preto sa tento zákaz dotýka viac obyvateľov z miest. Potvrdilo sa aj to, že ľudia na materskej, či nezamestnaní ľudia požadujú viac možností privyrobiť si.

Napriek istým rozdielom medzi demografickými skupinami, nesúhlas so zákazom nedeľnej práce v maloobchode, či prípadná potreba kompenzácie tohto zákazu panoval naprieč všetkými sledovanými skupinami, bez ohľadu na bydlisko, vzdelanie, vek, pohlavie či zamestnanecký status.

Prieskum ukázal, že keď veci pomenujeme pravými menami, teda zákaz pracovať nazveme zákazom, obyvatelia Slovenska nie sú naklonení takémuto obmedzeniu ich slobody. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards