Tri dni víkendu

Týždenník Plus 7 dní uverejnil dňa 18.5.2023 vyjadrenie analytika Róberta Chovanculiaka k návrhu 4 - dňového pracovného týždňa. 

Tri dni víkendu

Róbert Chovanculiak, INESS. 

"Zjednodušene existujú dva typy zamestnancov. Prvý predáva zamestnávateľovi svoj čas, druhý zasa výsledky svojej práce. Kratší pracovný týždeň podľa neho môže fungovať pri zamestnancoch, ktorí predávajú výsledok. Keď je však reč o zamestnancoch, ktorí predávajú svoj čas, nie je to také jednoduché. Je fyzicky ťažko možné, aby človek pracujúci v priemysle za pásom zvládol za štyri dni vykonať toľko práce ako za päť dní. Čas strávený v práci by mal byť vecou dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom."

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards