Tlačová správa: Servisné poukážky, nástroj ktorý nefunguje

Jedným z nástrojov na podporu sociálneho podnikania sú servisné poukážky, ktorých účelom je podpora dopytu po službách zo sociálnych podnikov. Poukážky majú okrem iného umožňovať odkázaným občanom využívať služby sociálnych podnikov, ktoré ďalej zvýhodňuje štát.

Tlačová správa: Servisné poukážky, nástroj ktorý nefunguje

Pozreli sme sa, ako po 4 rokoch tento systém funguje a v publikácii Servisné poukážky, nástroj ktorý nefunguje, sme dospeli k nasledujúcim záverom:

Aplikácia systému servisných poukážok za štyri roky:

  • Nepriniesla pozitívne benefity vo zvyšovaní dopytu po službách sociálnych podnikov.
  • Dáta ukázali, že prvé roky fungovania systému boli náklady na  tlač poukážok dokonca vyššie ako vyplatená hodnota servisných poukážok či sumárna výška benefitu, ktorú vyplatilo ministerstvo.
  • Aj v roku 2022 bolo takmer 90% poukážok na daný rok nevyužitých a zlikvidovaných.
  • Dôvodom neúspechu tejto formy podpory sociálnej ekonomiky je nezapojenie sa do systému zo strany sociálnych podnikov a oprávnených subjektov z dôvodu dodatočnej byrokracie či limitov štátnej pomoci.
  • Z dôvodu doterajšej neefektívnosti tohto programu na podporu dopytu by sa mala pozastaviť účinnosť tohto nástroja s cieľom zabrániť ďalšiemu plytvaniu. Ministerstvo by malo prehodnotiť významnosť podpory dopytu a prípadný alternatívny návrh by malo podložiť analýzou, v ktorej by zdôvodnilo jej predpokladanú účinnosť.

Celú publikáciu aj so zaujímavými údajmi o nákladoch a využívaní sociálnych poukážok si môžete stiahnuť na tomto linku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards