Tlačová správa: Ekonomická olympiáda otvára brány 5. ročníka

Tlačová správa: Ekonomická olympiáda otvára brány 5. ročníka

V boji proti dezinformáciám a hoaxom je kritické myslenie v oblasti ekonómie kľúčové. Súčasťou snahy o budovanie občianskej spoločnosti by nevyhnutne malo byť aj vzdelávanie mladších generácií. Preto INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz už niekoľko rokov organizuje vzdelávacie podujatie Ekonomická olympiáda. Napriek tomu, že pandemická situácia posledné dva roky vzdelávací proces po mnohých stránkach sťažila, podarilo sa nám v uplynulom školskom roku zorganizovať už štvrtý, doposiaľ najúspešnejší ročník olympiády.

Celoslovenská súťaž Ekonomická olympiáda s príchodom nového školského roka otvorila prihlasovanie do 5. ročníka. Stredoškoláci majú možnosť otestovať sa zo základov ekonómie a financií,  porovnať sa s rovesníkmi z celého Slovenska, posilniť svoje slabé stránky a stavať na svojich silných znalostiach z ekonómie. Súťaž so sebou prináša rôzne benefity, od skúsenosti až po materiálne ceny či prijatie na vybrané vysoké školy bez prijímacích skúšok.

„Ekonomická olympiáda je plná praktických úloh, čo je skvelé, pretože skutočne preverí, či daný človek ekonómii rozumie alebo sa len naučil poučky. Z tejto súťaže si mimo skvelých vecných cien odnášam aj zážitok z finálového kola, pretože som stretol mnoho zaujímavých ľudí a zároveň to opäť spestrilo môj život vďaka napätým emóciám, ktoré som prežíval“ - hovorí Samuel Mihalčík, ktorý obsadil 2. miesto v celoslovenskom finále Ekonomickej olympiády 2019/2020. 

Výsledky olympiády z uplynulých rokov naznačujú, že študenti majú problém predovšetkým s interpretáciou dát. Vedia čo je inflácia, ale len 40 % študentov správne odhalilo, že kúpyschopnosť peňazí s rastúcou infláciou klesá. Menej ako 40 % stredoškolákov správne uviedlo, že investície s nízkym rizikom sú obvykle spojené aj s nižším výnosom pre investora. Princíp komparatívnych výhod, ktoré má svoje opodstatnenie najmä v medzinárodnom obchode, v modelovom príklade správne pochopilo len 18 % opýtaných študentov.

Možno aj práve preto, že sa školské kolá už tradične konajú online a účasti študentov nie sú kladené žiadne prekážky, sa celkový počet zapojených študentov vyšplhal v uplynulom roku na 8 500, čo je o 2 000 študentov viac, ako predošlý rok. Veríme, že aj v novom školskom roku si olympiáda získa priaznivcov a opäť priláka vyšší počet škôl a účastníkov. Registrácia do súťaže je veľmi jednoduchá. Školy vyplnia krátky online formulár a všetky informácie dostávajú emailom. Olympiáda je tak pripravená na všetky možnosti vývoja pandemickej situácie.

Všetky informácie a prihlasovanie nájdete na stránke www.ekonomickaolympiada.sk

Kontakt pre médiá:
Monika Budzák / INESS
E-mail: monika.budzak@iness.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards