Banky, o ktorých ste nikdy nepočuli

Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (MBHS) bola založená vládami členských štátov RVHP v roku 1963 s cieľom uľahčiť bilaterálne transfery členských štátov. Pre multilaterálne zúčtovania bola v roku 1970 založená Medzinárodná investičná banka (MIB). Obe banky dodnes existujú a majú sídlo v Moskve.

Banky, o ktorých ste nikdy nepočuli

Členmi MBHS sú Slovensko, Bulharsko, ČR, Vietnam, Mongolsko, Rusko, Rumunsko a Poľsko, členmi MIB sú Slovensko, Bulharsko, ČR, Vietnam, Mongolsko, Rusko, Rumunsko a Kuba.

Podiel SR na celkovom splatenom kapitáli MBHS ku koncu roka 2012 tvoril 8,6 mil. eur, v prípade MIB to bolo 10,4 mil. eur. Po minuloročnom vystúpení Kuby z MBHS sa výška splatenej časti kapitálu pre SR zvyšuje z 8,6 mil. eur na 12,5 mil. eur (výška základného kapitálu SR z 24 mil. eur na 26,7 mil. eur, tj. z 6,0 % na 6,7 %).

V júni sa uskutočnilo zasadanie MIB na Kube, kde účastníci riešili aj vzťahy medzi MIB a MBHS, keďže ich akcionári sú prakticky rovnakí, podobne tak aj ich  misie. Banky dnes majú štatút medzinárodnej organizácie a prebiehajú procesom transformácie na úroveň porovnateľnú s medzinárodnou praxou.

MIB poskytuje pomerne drahé úvery za 7 % až 9 %, čo využívajú najmä ruské a mongolské firmy. Na Slovensku sa MIB zapojila čiastkou 20 miliónov eur do syndikovaného úveru na dostavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach . Z úveru sa financuje dodávka komponentov z Českej republiky. MBHS minulý rok vyplácala dividendy vo výške 10 mil. eur, z ktorej na SR pripadol podiel vo výške 0,6 mil. eur. Riadenie agendy v MBHS a MIB má za Slovensko na starosti Ministerstvo financií SR.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards