Čaro krajších čísel

Vývoj nezamestnanosti na Slovensku zaznamenal medziročne pozitívny, výrazne klesajúci trend – teda aspoň podľa čísel Ústredia práce. Evidovaná miera nezamestnanosti totiž klesla z hranice 14,4 % v apríli 2013 tesne pod hranicu 13,0 % v apríli 2014. Vyplýva to z medziročného poklesu disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie z 389-tisíc na 350-tisíc.

Čaro krajších čísel

Tajomstvo významného poklesu však nemusí byť len plodom lepšieho stavu ekonomiky. Ministerstvo práce totiž pristúpilo k zmene metodiky vykazovania disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie. Uchádzač, ktorý nie je disponibilný, to znamená, že nie je okamžite schopný nastúpiť do práce, sa totiž do evidovanej miery nezamestnanosti neráta. V apríli 2013 bolo nedisponibilných uchádzačov 33-tisíc a jednalo sa najmä o ľudí práceneschopných, resp. na absolventskej praxi. V apríli 2014 ich však už bolo vyše 40-tisíc, z toho 15-tisíc tvorili uchádzači na menších obecných službách alebo v dobrovoľníckej službe, ktorí sa ešte pred rokom za nedisponibilných nepovažovali.

Ministerstvo si tak zmenou metodiky vyškrtlo z nepohodlného chlievika disponibilných uchádzačov 15-tisíc ľudí, čo im však zamestnanie neprinieslo. Pomohlo to však krajšiemu vykázaniu evidovanej 13,0 % nezamestnanosti, ktorá je tak o vyše 0,5 percentuálneho bodu nižšia, ako by bola podľa starej metodiky.

Tak či onak, k medziročnému poklesu evidovanej miery nezamestnanosti o takmer 1 percentuálny bod by prišlo aj podľa starých pravidiel. Svoju interpretáciu vývoja by však určite mohol sformulovať aj Štatistický úrad, ktorý každomesačne dodáva čísla Eurostatu. Podľa tamojšej metodiky totiž ostala medziročná miera nezamestnanosti (sezónne očistená) prakticky nezmenená na úrovni 14,0 %. Metodika Eurostatu (resp. metodika výberového zisťovania pracovných síl, ktorú používa Štatistický úrad) pritom za zamestnanú považuje osobu staršiu ako 15 rokov, ktorá v sledovanom týždni vykonala aspoň jednu hodinu práce za mzdu alebo plat.


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards