Štát investor

Slovenská záručná a rozvojová banka, ktorej zakladateľom a stopercentným akcionárom je ministerstvo financií, poskytovala úvery firmám na stavby, ktoré nedokončili a dostali sa do konkurzu. Banke tak zostali nedokončené nehnuteľnosti, ktoré sú v porovnaní s poskytnutým úverom len zlomkom protihodnoty. Keďže neboli zakonzervované, chátrajú a už sa nedajú použiť. Banka vlastní takéto nehnuteľnosti v Dubovanoch a Kvetoslavove, na ktorých stavbu poskytla vyše 1 milión eur, a ktorých sa nevie zbaviť.

Štát investor

Na podobné investičné zámery pritom poskytujú úvery komerčné banky, ktoré následne nesú aj náklady prípadného neúspechu investície. Keďže na Slovensku máme fungujúci bankový sektor, nie je dôvod, aby podobné úvery poskytovala štátna banka a všetky riziká investície prenášala na daňových poplatníkov.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards