Desať eur za hlas

Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 sú plánované výdavky vo výške 8,2 mil. eur. 7,2 mil. eur z tejto sumy je určených na zabezpečenie volieb v réžii ministerstva vnútra, zvyšné zdroje poputujú Štatistickému úradu.

Desať eur za hlas

Výdavky ministerstva vnútra budú použité najmä na zabezpečenie úhrady miezd a odmien členom volebných komisií, prostriedky určené Štatistickému úradu pokryjú mimoriadne výdavky spojené so spracovaním výsledkov volieb. Voľby sa uskutočnia 24. mája 2014.

V roku 2009 bola účasť na eurovoľbách 19,6 %, čo predstavovalo 826 782 platných hlasov voličov. Za predpokladu rovnakej účasti by tak celkové náklady na májové voľby predstavovali takmer 10 eur na odovzdaný hlas.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards