Ako komunikovať so štátnymi úradmi

Keďže nie všetky informácie, ktoré štátne úrady evidujú, sú voľne dohľadateľné, dostali občania do rúk veľkú pomoc v podobe zákona o slodobnom prístupe k informáciám. Je to nesmierne dôležitý nástroj verejnej kontroly.

Ako komunikovať so štátnymi úradmi

Na základe tohto zákona môže akákoľvek fyzická či právnická osoba žiadať akúkoľvek informáciu od povinných osôb (teda najmä od štátnych úradov, ministerstiev, obcí a miest), ktorú má povinná osoba k dispozícii, ak to nevylučuje zákon (napríklad štátne a obchodné tajomstvá). Požiadavku stačí poslať na email príslušnej inštitúcie, ktorá je povinná odpovedať do ôsmich pracovných dní.

Žiadosť musí okrem požadovaných informácií obsahovať aj formu sprístupnenia. V prípade emailovej žiadosti teda stačí zdôrazniť, že výstup taktiež očakávame „v elektronickej forme”. Niektorí úradníci totiž chápu vybavenie žiadosti tak, že vás v deň vypršania lehoty telefonicky vyzvú, aby ste si prišli svoje dáta okopírovať.

V praxi pri komunikácii s vládnymi ministerstvami k podobným excesom často nedochádza. Výnimkou je naša nedávna skúsenosť s ministerstvom vnútra, ktoré nám požadované dáta v excelovskom súbore sprístupnilo zaheslované, tj. v nekopírovateľnej a needitovateľnej forme. Po telefonickom kontakte s pracovníkmi ministerstva nám bolo oznámené, že dáta nám v editovateľnej forme nesprístupnia, keďže by sme ich mohli upraviť  a vyhlasovať za zdroj MV SR (!). Ťažko povedať, čo by nám bránilo vyhlasovať za zdroj MV SR napríklad tento článok. Celkom nepríjemná situácia pre analytika, ktorý by mal manuálne prepisovať tisíc riadkov kvôli svojvôli jedného úradníka.

Poslali sme teda rovnakú požiadavku na základe zákona ešte raz, no tentokrát s doplnením, že „údaje žiadame zaslať v súbore xls v nezaheslovanej, tj. v editovateľnej forme.“ O niekoľko dní sme sa dočkali požadovaného výstupu.

Odporúčame preto aj vám každú žiadosť špecifikovať v čo najväčšej miere. Ušetríte tým čas sebe aj adresátovi a obmedzíte potenciálnu kreativitu a nadprácu úradníkov. V emailových žiadostiach tiež nezabudnite:

1)    Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto informácie žiada: meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo. Ak žiadate informácie elektronickou cestou, uveďte explicitne emailovú adresu, kam chcete odpovede.

2)    Uveďte, ktorej povinnej osobe je žiadosť určená. Hoci pri zdravom rozume je jasné, že keď prišla žiadosť na emailovú adresu ministerstva pôdohospodárstva, tak sa nepýtame ministerstva vnútra, pre istotu treba povinnú osobu uviesť, aby sa zbytočne nenatiahla doba zodpovedania žiadosti.

3)    V žiadosti môžete požiadať aj o potvrdenie podania žiadosti a oznámenie predpokladanej výšky úhrady za sprístupnenie informácie (napríklad v prípade, že ako výstup žiadate okopírované dokumenty alebo CD).
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards