Výsluhové dôchodky pre spevákov?

Pred niekoľkými rokmi sme písali o vládou schválenom zákone, na základe ktorého si speváci, tanečníci, a hráči na dychový nástroj zo súborov zriadených ministerstvom kultúry môžu požiadať o špeciálnu rentu.

Výsluhové dôchodky pre spevákov?

Tanečníci tak po 22 rokoch a hráči na dychový nástroj po 30 rokoch pôsobenia môžu poberať osobitný príspevok vo výške polovice priemernej mesačnej mzdy. Vzhľadom k špecifickým podmienkam dnes osobitný príspevok poberá 21 umelcov.

Namiesto zrušenia paragrafov zákona garantujúceho rentu z verejných zdrojov pre 21 ľudí, na ktorú neexistuje dôvod, pripravila vláda návrh, ktorý znižuje hranicu nároku na príspevok pre bývalých spevákov a hráčov na dychový nástroj na 25 rokov činnosti. Pripravovaná zmena by mala rozšíriť okruh poberateľov o ďalších 6 ľudí (nárok na osobitný príspevok zaniká priznaním starobného, resp. iného dôchodku). Pokrytie nových nárokov bude stáť daňových poplatníkov ďalších 30 000 eur ročne (otázkou tiež je, aké vysoké sú administratívne náklady tak nízkeho počtu dôchodkov). Skutočne sa nedajú tieto peniaze použiť na lepší účel?

Ak by sme aj prijali argumenty o fyzickej či psychickej náročnosti daného povolania, otvárame Pandorinu skrinku nápadov, kto všetko by si podobné príspevky z verejných zdrojov ešte „zaslúžil”. Čo bývalí klampiari, údržbári alebo stavbári? A čo učitelia alebo lekári? A nezabudnime na čašníkov a barmanov, ktorí sú v práci na nohách celý deň..
Iróniou je, že sú to obvykle práve umelci, ktorí sa svojmu povolaniu venujú až do vysokého dôchodkového veku, keďže sa jedná o povolanie s vysokou mierou spoločenskej prestíže. Navyše si treba uvedomiť, že financie na rentu pár vyvoleným nespadli z nebies, ale skladajú sa na ne ostatní pracujúci (napríklad klampiari, údržbári a stavbári). Rozširovanie okruhu rentierov napojených na rozpočet preto vytvára ďalší tlak na rozširovanie okruhu nových rentierov (napríklad vrcholoví športovci).

V slobodnej spoločnosti si človek svoje povolanie vyberá sám, za mzdu dohodnutú so svojim zamestnávateľom. Ak niekto nie je spokojný so mzdou či prácou, je to skôr otázka na zamyslenie sa nad zmenou povolania ako na ospravedlnenie načahovania sa do peňaženiek ostatných pracujúcich. 27 umeleckých rentierov sa môže zdať ako zanedbateľný počet. 130-tisíc eur, ktoré od nás dostanú, by však nemalo ostať nepovšimnutých. Stačí sa zamyslieť, ako by tieto zdroje zmenili život 27 rodinám v hmotnej núdzi.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards