Neznesiteľná ľahkosť zadlžovania (Nový čas)

Dňa 13.12.2013 vyšiel v denníku Nový čas komentár Jána Dingu z INESS s názvom Neznesiteľná ľahkosť zadlžovania.

Neznesiteľná ľahkosť zadlžovania (Nový čas)

Rozpočet verejnej správy veľa prekvapení nepriniesol. Aj v budúcom roku bude verejná sféra prerozdeľovať viac ako 30 % našich zdrojov, aj v budúcom budú najväčšími položkami dôchodky, dávky, prídavky a platy takmer 350-tisíc verejných zamestnancov. Každý občan zaplatí za služby štátu o vyše 300 S mesačne prostredníctvom daní a odvodov, no šiel aj v budúcom roku minie o 2 miliardy eur viac, ako vyberie,

Verejná správa žije a poskytuje služby nad pomery občanov a zadlžuje ich: verejný dlh v budúcom roku presiahne 40 miliárd eur a bude tak atakovať hranicu 8 000 _ na občana v tejto krajine vrátane dôchodcov a nemluvniat. Ak chceme zadlžovania štátu zastaviť, máme dve možnosti -zvýšiť príjmy, alebo znížiť výdavky. Príjmy vláda zvyšovala už začiatkom roka - zvýšila odvodové zaťaženie, zaviedla odvody na dohody, zvýšila dane, zaviedla druhú, vyššiu sadzbu dane z príjmu... Všetky opatrenia sa priamo či nepriamo dotkli občanov.

Na. rad malo prísť okresávanie výdavkov. Škrty sme doteraz nevideli, vláde plány v tejto oblasti chráni lepšie ako bankové tajomstvo. Ministerstvá majú takmer tisícku príspevkových organizácií, z ktorých mnohé prinášajú občanovi chabý úžitok. Poctivé audity by vniesli viac svetla do širokých možností úspor vo verejnej správe. Následne by sme sa možno dočkali si otázok, či z daní skutočne potrebujeme platiť závodisko pre kone, stratová letiská či zadĺžené CARGO.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards