Odvodovým úverom k svetlým zajtrajškom

Spomeniete si ešte na odvodový úver? Túto myšlienku vláda pretavuje do praxe. Čoskoro sa tak bude poskytovať úver firmám na pokrytie povinných odvodov zamestnancov, ktorých by inak prepustili, keďže ich nepotrebujú.

Odvodovým úverom k svetlým zajtrajškom

Ktoré firmy majú byť adresátom úveru? Tie, ktoré sa o rok či dva postavia na nohy a úver (so štátom dotovaným úrokom) hravo splatia. Riziko podnikania síce spočíva práve v tom, že netušíte, ako sa vám biznis bude vyvíjať o rok či dva, no zdá sa, že na ministerstve financií veria v existenciu krištáľovej gule, ktorá budúci dopyt po produktoch tej-ktorej firmy odhalí.

Zatiaľ čo MFSR si od návrhu sľubuje udržanie zamestnanosti, banky, ktoré by mali tieto úvery poskytovať, už také nadšené nie sú. Ministerstvo vyberalo banku verejnou súťažou (štát bude následne dotovať zníženú úrokovú sadzbu a poskytovať záruky za zlyhané úvery).

MFSR v rámci súťaže oslovilo 30 bánk pôsobiacich na Slovensku. Bližšie informácie si vyžiadali tri z nich, no ponuku ministerstvu predložila len jedna – štátna Eximbanka. Tá totiž, na rozdiel od ostatných, hospodári najmä s peniazmi daňových poplatníkov.

Okrem štátnej banky tak 29 bánk prejavilo o nápad odvodového úveru taktný nezáujem. Súkromné banky poskytujú rôzne úverové produkty, ale poskytovanie úveru firmám na odvody zamestnancov, ktorých nepotrebujú, zrejme ešte nevymysleli. Podľa návrhu môžu navyše požiadať o úver aj firmy s podlžnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Banky sa skrátka nechcú vystavovať vysokému riziku nesplácania poskytnutím produktu rizikovému klientovi a následne sa doťahovať so štátom o uhradení strát.

Návrh odvodového úveru je zlý, a asi nebude veľa firiem, ktoré by si brali takúto (hoci aj dotovanú) pôžičku. Poskytovanie odvodového úveru bude administratívne náročné, do budúcnosti zníži firme vlastné zdroje, a tým aj konkurencieschopnosť. Vláda má pritom rovno niekoľko možností, ako firmám pomôcť preklenúť ťažké obdobie poklesu zákaziek:

1. Riziko prepúšťania môže vláda znížiť plošným poklesom odvodového zaťaženia (najmä nízkopríjmových skupín), čím firmám klesnú mzdové náklady na zamestnancov.

2. Spružnenie Zákonníka práce by znížilo náklady pri prepúšťaní, ale najmä uľahčilo prijímanie nových zamestnancov, čo by ocenili státisíce nezamestnaných z chudobnejších regiónov.

Poskytovať však firmám úver, ktorý nechcú, na zamestnancov, ktorých nepotrebujú, a to všetko na riziká  daňových poplatníkov, problém hrozby prepúšťania nevyrieši.

Oprava 29.11.2013: Bankou, ktorá bude poskytovať odvodový úver, nie je Eximbanka, ale Slovenská záručná a rozvojová banka. Štát je vlastníkom oboch spomínaných inštitúcií.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards