Verejné školstvo, súkromné peniaze

Vo verejnom školstve, podobne ako u iných verejných statkov poskytovaných štátom, dochádza k odstrihnutiu  zákazníkov  (v  tomto  prípade  žiakov, resp. ich rodičov) od priamych nákladov, ktoré sú s poskytovaním tohto statku spojené.      

Verejné školstvo, súkromné peniaze

Máloktorý rodič vie, aké sú výdavky školy na žiaka, na učiteľa, či na pomôcky a kurzy, ktoré sú s vyučovacím procesom spojené. Rodič koniec-koncov ani nemá motiváciu sa tým zaoberať, keďže školu neplatí priamo zo svojho vrecka, ale len nepriamo prostredníctvom daní.

Školy sú dnes na Slovensku financované na základe normatívu na žiaka. Normatív však dostáva od štátu zriaďovateľ (obec alebo VÚC) a ten v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, ktorá škola dostane koľko prostriedkov. Narušenie priamych finančných vzťahov medzi rodičmi, žiakmi a školou, v kombinácii s nejasnosťou „pridanej hodnoty“ vzdelávacieho systému tak znižuje tlak na kvalitu a efektívne financovanie výučby.

Príklady zo zahraničia pritom ponúkajú spôsob ako zvýšiť prirodzené motivácie smerom k väčšej efektivite a kvalite vzdelávacieho procesu aj pri zachovaní jeho verejného charakteru. Jedným z nich je financovanie cez tzv. voucherový sytém.

Voucher predstavuje štátnu dotáciu na vzdelanie pre konkrétneho študenta. Voucher sa však viaže priamo na študenta a finančné prostriedky tak končia tam, kde aj študent. V americkej Arizone tento princíp ešte rozšírili (aj keď zatiaľ len pre niektoré skupiny študentov). Voucher sa nestráca v školskom rozpočte po zapísaní žiaka do školy, práve naopak, jeho význam sa vtedy len začína. Rodičia si sami môžu určiť, na čo bude použitý: školné, učebnice, krúžky, či kurzy. Majú tiež možnosť nevyčerpanú časť vouchera preniesť do ďalších rokov a šetriť tak na budúce štúdium svojho dieťaťa.

Výhodou tohto systému je nielen väčšia možnosť voľby rodičov namiešať svojmu dieťaťu ideálny vzdelávací mix, ale najmä kontrola nákladov na jednotlivé vzdelávacie aktivity. Rodičia nemusia nakúpiť zbytočne drahé kurzy či krúžky, ale zvoliť pre nich najpriateľnejšiu kombináciu kvality a ceny. To zas vytvára tlak na školy, aby ponúkali také služby, ktoré sú pre rodičov priateľné.

Zaujímavým výsledkom tohtoročnej štúdie, ktorá vplyv arizonských voucherov analyzovala je, že mali pozitívny vplyv aj na verejné školy, ktoré sa tohto programu nezúčastnili. Konkurenčný tlak totiž donútil aj tieto školy zlepšiť svoj prístup k vzdelávaciemu procesu v obave o stratu svojich študentov.

Nakupovanie predmetov, pomôcok, doučovania a krúžkov je na Slovensku síce hudbou ďalekej budúcnosti, na zavedenie voucherového financovania ale existuje priestor aj u nás. V záujme konštruktívnej verejnej diskusie však najprv treba opustiť starú mentalitu a vychádzať z prirodzeného predpokladu, že vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa je kompetentnejší rodič ako štát.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards