Zdaňme zisky, zdaňme straty

Vládni ekonómovia sa v poslednom čase prekonávajú.                        

Zdaňme zisky, zdaňme straty

Po tom, čo na ministerstve pôdohospodárstva prišli k záveru, že obmedzenie vlastníckych práv pri predaji pôdy vlastne zvýši zamestnanosť, a podľa ministerstva práce zvyšovanie minimálnej mzdy zamestnanosť nepoškodí (a teda akurát prinesie do rozpočtu viac peňazí z vyšších miezd), plánuje ministerstvo financií zaviesť ďalšiu novinku: daň pre stratové firmy.

Minister Kažimír najprv oznámil zníženie dane z príjmu právnických osôb o jeden percentuálny bod na 22 %. Stalo sa tak pri zverejnení rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, ktorý predpodkladá aj pokles deficitu na 2,83 % HDP v budúcom roku. Na prvý pohľad dobrá správa. Jedná sa však o viac-menej kozmetickú úpravu sadzby, ktorá bude ešte vždy o 3 % vyššia ako deväť predchádzajúcich rokov. Daňového raja v strednej Európe sa euroúradníci zatiaľ obávať nemusia.

Vláda však výpadok dane nevykrýva znížením vlastných výdavkov. Práve naopak. Výpadok vykryje zavedením licencie pre obchodné spoločnosti, čo má pre rozpočet predstavovať „pozitívny vplyv v roku 2014 vo výške 84,2 mil. eur.“ Vláda očakáva zo zavedenia licencií výnos 120 miliónov eur (pre porovnanie, vláda v tomto roku plánovala pri zvýšenej sadzbe DPPO z 19 % na 23 % vybrať o 300 mil. eur viac, ale vplyvom poklesu zisku a reakcií firiem na vyššiu sadzbu znie aktuálny odhad len o necelých 100 mil. eur.

Inými slovami, po kozmetickej úprave dane z firemného zisku vláda zavedie úplne novú daň, ktorá sa má týkať predovšetkým firiem s malým ziskom alebo stratou. Po neúspechu so zvyšovaním sadzby v minulom roku zvolilo Ministerstvo financií stratégiu garantovaného výnosu – paušálnu formu dane. Minister Kažimír totiž plánuje zaviesť 1 000 eurový poplatok za licenciu pre firmy, ktoré chcú prevádzkovať obchodnú činnosť. Firma si bude môcť cenu za licenciu odpočítať od svojej daňovej povinnosti. Ziskovejšie firmy tak skutočne získajú plnú výhodu nižšej 22 % sadzby dane z príjmu. Ak bude ale zisk firmy nízky (tj. daňová povinnosť bude nižšia ako cena za licenciu), bude licencia pre firmu predstavovať čistú daň. Stratové firmy by sa podľa návrhu museli okrem vlastnej straty vysporiadať aj s plným poplatkom za licenciu.

Ťažko tiež povedať, či sa na ministerstve zamysleli nad tým, čo s podnikateľmi, ktorí vlastnia viacero menších firiem. Za každou firmou totiž treba vidieť človeka, ktorý ju vlastní. Dane vždy v konečnom dôsledku platí fyzická osoba, nie obchodná spoločnosť. Znamená to, že niektorí ľudia budú platiť niekoľko násobnú daň len preto, že majú viacero firiem?

Základným problémom vládnych opatrení je, že nie sú odpoveďou na otázku ako učiniť život občanov jednoduchším. Sú odpoveďou na otázku, akým spôsobom z nich vydojiť ešte viac peňazí - ak to nejde cez priame dane, skúsime licencie. Výsledkom je potom nárast znechutenia a motivácií daňový systém všemožne obchádzať, keďže peňaženky daňových poplatníkov sú prázdnejšie a to bez nárastu protihodnoty.

V horšom prípade nedôjde k optimalizácii, ale rovno k ukončeniu podnikania. S.r.o. môže mať založenú aj malý remeselník, pre ktorého môže byť aj práca v sociálnom podniku platená z verejnej pokladnice reálnou alternatívou. Z nezávislého podnikateľa tak štát vie šmahom ruky vyrobiť konzumenta verejných zdrojov.

Alfou a omegou preto ostáva, že slovenskej ekonomike sa nebude dýchať ľahšie bez systematického škrtania verejných výdavkov, ktorým by malo byť znižovanie daní kompenzované. Že šetriť sa už nedá? Medializované prípady plytvania verejnej správy predstavujú len vrchol ľadovca. Pre začiatok môžeme napríklad ušetriť niekoľko miliónov eur tým, že nebudeme obstarávať kartičky pre autodopravcov 9-krát drahšie ako v Českej republike.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards