Ministerská ekonómia

Vraví sa, že papier znesie všetko. Možno si to hovorili aj úradníci ministerstva pôdohospodárstva pri písaní zdôvodnenia zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.

Ministerská ekonómia

Tí dali hlavy dokopy, aby obhájili, prečo vlastne (aj napriek zjavným nezmyslom) by mal mať tento zákon pozitívny vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, a zamestnanosť.

Pripomeňme, že návrh obmedzuje možnosť majiteľov pôdy nakladať so svojim majetkom a podľa ministerstva spravodlivosti predstavuje „neprípustné ústavno-právne obmedzenie.“ Pôdohospodári navrhujú obmedzenie vlastníctva vo verejnom záujme, lebo podľa jednej štúdie sa v rokoch 2008 až 2010 v 40 % prípadov zmeny majiteľa pôdy nepodarilo určiť, kto a s akým zámerom pôdu kupoval. V danom období pritom zmenilo vlastníka 1,1% celkovej výmery (to nie je preklep). V EÚ sa pritom priemerne zobchoduje takmer dvakrát väčšia plocha.

Späť k dopadom. Návrh predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy pri výbere dane z príjmu. Chýba však vyčíslenie a jasný dôvod, pre ktorý by mal štát z titulu obmedzenia predaja pôdy zvýšiť výber tejto dane. Predpokladá ministerstvo, že obmedzením predaja pôdy medzi fyzickými osobami vyberie viac dane z príjmu pri zmene majiteľa medzi právnickými osobami (kde na strane nadobúdateľa musí byť štatutárom poľnohospodár)?

Na druhej strane sa v zdôvodnení legislatívneho zámeru píše, že „nová kompetencia pre okresné úrady si môže vyžiadať nárast počtu ich zamestnancov, ktorí budú osvedčovať splnenie podmienok predaja.“ Snáď teda jediný „pozitívny“ vplyv na výber dane z príjmu nebude spočívať v zdaňovaní miezd nových úradníkov platených z našich peňazí.

Návrh bude mať podľa materiálu pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Pozitívny preto, že sa „zamedzí špekulatívnemu predaju poľnohospodárskej pôdy.“ Negatívny z dôvodu, že zákon „obmedzí vo verejnom záujme predaj poľnohospodárskej pôdy“ - inými slovami, zamedzí jej špekulatívnemu predaju. Je teda obmedzenie špekulatívneho predaja pozitívnym či negatívnym opatrením? Zdá sa, že v tom nemajú jasno ani na ministerstve.

Zaujímavé by bolo pozrieť sa aj na definíciu čarovného spojenia „špekulatívny predaj.“ Čo si pod tým predstaviť? Nákup statku s budúcou vidinou zisku? To môže vláda rovno vyhlásiť za škodnú každého podnikateľa na Slovensku.

Najlepšie nakoniec: „Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť, pretože zachovaním výmery poľnohospodárskej pôdy ... sa zvýši zamestnanosť a štát bude mať menšie náklady na nezamestnaných.“

Že sme na to neprišli skôr: prečo vlastne nevyhodiť traktory a nenahnať na polia našich 400-tisíc ľudí bez práce? O alternatívnych nákladoch na ministerstve ešte asi nepočuli. Koniec-koncov, z cudzieho krv netečie. Ministerstvo len píše regulácie, náklady znášajú občania.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards