Kreatívne štatistiky nielen na Slovensku

Ako môže nezamestnanosť na papieri klesať bez toho, aby skutočne klesala?

Kreatívne štatistiky nielen na Slovensku

Po viacerých medzimesačných poklesoch o niekoľko stotín percentuálneho bodu vykázalo Ústredie práce pokles miery nezamestnanosti v júli o štvrť percenta. Miera evidovanej nezamestnanosti tak po dlhšej dobe klesla pod 14 %, na baťovských 13,99 %.

Nemusí to však nevyhnutne znamenať, že si nezamestnaní nachádzajú prácu. Eurostat už taký optimistický nie je. Miera nezamestnanosti na Slovensku podľa jeho údajov vzrástla medzi januárom a júnom z 14,3 % na 14,5 %. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) navyše zamestnanosť(!) u nás už rok klesá.

Poslanec Beblavý upozornil, že za znížením miery nezamestnanosti môže byť účelová snaha očistiť evidenciu od ľudí, ktorí si privyrábajú malé sumy na dohody o vykonaní práce, čo zákon povoľuje, aj keď sú oficiálne nezamestnaní. Prekvapenie nad údajmi vyslovil aj šéf personálnej agentúry, keďže takýto skok by si mal vyžadovať zásadnú zmenu ekonomickej situácie, resp. legislatívy.

Jedna vec je preto skutočný počet ľudí, ktorí nie sú zaradení v pracovnom procese, druhá miera nezamestnanosti, ktorá sa vykazuje na základe metodických pravidiel. Slovensko zďaleka nie je jedinou európskou krajinou, v ktorej vznikajú otázniky nad skutočnou a evidovanou mierou nezamestnanosti.

Vykazovanie nezamestnanosti v Írsku

Írsko je krajina s 4,6 mil. obyvateľmi, ktorej produktívnu populáciu podľa tamojšieho štatistického úradu tvorí 2,14 mil. ľudí. V oficiálnej evidencii je 292-tisíc uchádzačov o prácu, z čoho pramení oficiálna miera nezamestnanosti 13,6 %.

Írsky štatistický úrad ale zároveň pozná aj evidenciu Live Register, v ktorej sa nachádza 435-tisíc ľudí. Okrem tých v evidencii nezamestnaných (292-tisíc) tu úrad eviduje skupinu ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok (do troch dní v týždni) v počte 88-tisíc a tiež pracovníkov s nárokom na prémiu pre uchádzača o zamestnanie (jobseeker’s allowance a jobseeker’s benefit).

V Írsku sa teda nachádza vyše 50-tisíc ľudí, ktorí vykonávajú verejno-prospešné práce, resp. sú na nejakej forme štátnej podpory, pričom ale nie sú zahrnutí v oficiálnej evidencii nezamestnaných. Ak by sme túto skupinu k nezamestnaným prirátali, miera nezamestnanosti by vyskočila na 16,2 %.

Celkovo v Írsku pracuje skoro pol milióna ľudí na čiastočný úväzok, teda 25 % všetkých zamestnaných (na Slovensku je to podľa ŠÚ len 5 %). 156-tisíc z nich je klasifikovaných ako underemployed, čo znamená, že by preferovali prácu na plný úväzok.

Kratší úväzok okrem iného znamená aj menší príjem. Navyše, ak si napríklad architekt nájde prácu na skrátený pracovný pomer ako čašník v reštaurácii, nemožno považovať jeho problém s hľadaním práce za vyriešený.

Aj keď práca na čiastočný úväzok môže byť aj preferencia pracujúceho (napríklad matky na materskej), podľa írskych štatistík by 86 % nezamestnaných preferovalo full-time zamestnanie.

Ak by sme tento želaný pomer rozšírili na celú pracujúcu populáciu, môžeme sa domnievať, že vyše polovica z takmer pol milióna írskych part-timerov by v skutočnosti chcela pracovať na plný úväzok.

Írsko teda síce vykazuje 13,6 % nezamestnanosť, prácu ale v skutočnosti (či už ako nezamestnaní, part-time pracovník alebo pracovník na verejno-prospešných prácach) môže aktívne hľadať každý štvrtý Ír. Z tohto pohľadu je preto skutočná írska nezamestnanosť na úrovni 25 %.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards