Minimálnu mzdu nemajú všetky štáty únie (TASR)

Vo Švajčiarsku väčšina kolektívnych zmlúv garantuje pracovníkom minimálny príjem za vykonanú prácu. Výška tohto príjmu ale nie je centrálne stanovená a vymáhaná štátom, spomína štúdiu Jána Dingu a Radovana Ďuranu o minimálnej mzde dňa 3.8.2013 TASR.

Minimálnu mzdu nemajú všetky štáty únie (TASR)

Vláda pre tento rok stanovila výšku minimálnej mzdy na úroveň 337,70 eura.

Minimálnu mzdu má zavedenú väčšina členských štátov Európskej únie, nie ale všetky. Ako upozornil vo svojej najnovšej štúdii Inštitút ekonomických a sociálnych analýz (INESS), v minulom roku bola len v 20 z 27 členských krajín Európskej únie. V tejto štatistike nebolo započítané Chorvátsko, ktoré sa stalo členom až v tomto roku.

Medzi štáty, ktoré nemajú minimálnu mzdu patrí Švédsko, Švajčiarsko či Nemecko. "Vo Švajčiarsku väčšina kolektívnych zmlúv garantuje pracovníkom minimálny príjem za vykonanú prácu. Výška tohto príjmu ale nie je centrálne stanovená a vymáhaná štátom," uvádza INESS vo svojej štúdii. Podobný systém funguje aj vo Švédsku.

V Nemecku sa jednotnú minimálnu mzdu nepodarilo presadiť najmä na základe ústavného práva, ktoré garantuje slobodu združovania, pod ktoré patrí aj slobodné vyjednávanie o odmene za prácu a o pracovných podmienkach. "V krajine ale existuje minimálna mzda platná pre niektoré sektory ekonomiky. Jej výška sa líši od sektora k sektoru," upozorňuje analytik inštitútu Ján Dinga.

Vláda pre tento rok stanovila výšku minimálnej mzdy na úroveň 337,70 eura. V súčasnosti ministerstvo práce rokuje so zamestnávateľmi a zamestnancami o novej výške minimálnej mzdy pre budúci rok. Návrh rezortu práce by mal byť nárast o 2,5 %, čo je približne 8 eur. INESS je ale presvedčený, že zvýšenie mzdy prinesie so sebou viac negatív ako pozitív. Mohla by napríklad stúpnuť nezamestnanosť.

Ministerstvo práce má podľa vlastných slov záujem zvýšiť minimálnu mzdu o reálnu a racionálnu sumu, ktorá zohľadňuje možnosti slovenskej ekonomiky. Konkrétnu výšku zatiaľ nepotvrdilo. Sociálni partneri budú o takomto návrhu hlasovať na najbližšom zasadnutí tripartity.

TASR, 3.8.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards