Cena štátu aj na LED bilboarde

Ak budete mať cestu po Jókaiho ulici v Lučenci, určite vám do oka padne nový veľkoplošný LED bilboard pri kine Apollo, na ktorom beží aj krátky spot na náš projekt Cena štátu.

Cena štátu aj na LED bilboarde

Projekt Cena štátu slúži na zvýšenie povedomia občanov o využití verejných – teda aj ich – financií na Slovensku. Poďakovanie za možnosť spropagovať projekt aj na južnom Slovensku patrí najmä firme Led Media 4 You, poskytujúcej služby regionálneho marketingu. Tá považuje diskusiu o nakladaní s verejnými financiami za dôležitú a poskytla nám tento priestor pro bono.

Fotogaléria:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards