Sedemročnica ministerstva pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo svoju Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 až 2020. Cieľom tohto 150 stranového dokumentu je zvýšiť podiel slovenských potravín na našom trhu na 80 %, rozvoj vidieka, či vytvorenie 18 674 pracovných miest.

Sedemročnica ministerstva pôdohospodárstva

Čo bude tento špás stáť? Celá koncepcia ráta so zdrojmi vo výške 508 milióńov eur - 13 miliónov zo štátneho rozpočtu, 319 miliónov z fondov EÚ (vrátane nášho spolufinancovania), zvyšok majú doplatiť žiadatelia zúčastnení na programe.

Keďže spotrebiteľské ceny sa pohybujú nižšie ako náklady mnohých slovenských poľnohospodárskych výrobcov, cieľom koncepcie je napríklad:

  • maximálne sa priblížiť k priemernej výkupnej cene za 1 kg živej hmotnosti hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa na úroveň, ktorá pokryje vlastné náklady na 1 kg prírastku
  • dosiahnuť priemernú výkupnú cenu pre prvovýrobcov za liter surového kravského mlieka na úrovni, ktorá by pokrývala vlastné náklady na liter surového kravského mlieka
  • zvýšiť produkciu mlieka na 1 064 000 ton
  • zvýšiť početnosť hydiny minimálne o 885 737 kusov každý rok (5 314 423 ks pri 6 turnusoch ročne)

S tým, či máme alebo nemáme na Slovensku v roku 2020 chovať o 5 314 423 kusov hydiny viac, skutočne ťažko polemizovať. Je totiž fascinujúce, že v 21. storočí takáto koncepcia vôbec uzrela svetlo sveta.

Vymyslíme aj koncepciu na optimálny počet smart-phonov v populácii? Akú penetráciu by sme mali dosiahnuť v roku 2020? Aký každoročný nárast je uspokojivý? A čo optimálny počet vysávačov? A čo chladničky a práčky? Nepotrebujeme národnú koncepciu pre všetky produkty nevyhnutné pre normálny chod domácnosti? Čo keď sa ľudia zbláznia a prestanú prať a telefonovať!

Je zaujímavé, že v sektoroch iných spotrebných statkov nám príde úplne prirodzené, že o prežití a neprežití výrobcu rozhodujú voľné trhové sily (rozumej spotrebitelia), o sektore poľnohospodárstva sa však naďalej darí šíriť mýtus, že bez dotácií snáď ani nebude čo jesť. Pritom práve poľnohospodárstvo je sektor, ktorý tu s nami vždy bol a vždy bude, keďže prijímať potravu potrebujeme všetci každý deň.

Cudzie nechceme, svoje si nedáme

Aj keď slovenskí poľnohospodári argumentujú, že súčasná dotačná politika ich znevýhodňuje oproti západným producentom, posúva to celý problém len o úroveň ďalej - k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (CAP), na ktorú je do roku 2020 vyčlenených neuveriteľných 387 miliárd eur.

387 miliárd vybraným lobistickým skupinám na základe pravidiel stanovených úradníkmi, ktorí pluh či traktor možno v živote nevideli. V kombinácii s obmedzeniami dovozu to pre bežného Slováka znamená, že sa skladá na dotácie poľnohospodárskym firmám, aby si mohol kupovať drahšie potraviny.

Argument o potravinovej bezpečnosti stojí na vode tiež. Slovensko je bytostne závislé od dovozu ropy a tiež mnohých ďalších produktov, ktoré sú pre poľnohospodársku výrobu nevyhnutné. Priškrtenie kohútikov by tak položilo naše poľnohospodárstvo na lopatky, aj keby sme si dnes všetky potraviny produkovali doma. Skutočnú potravinovú bezpečnosť nám preto zaručí len bezbariérový obchod s ďalšími krajinami.

Dnešný svet sa mení každú minútu. Aj napriek moderným technológiám vieme predpovedať počasie len na pár dní dopredu. Odhady rastu ekonomiky ekonometrickými modelmi majú v dvojročnom horizonte presnosť hádzania mincou, vývoj na akciových trhoch nevieme predpovedať vôbec.

Namiesto centrálneho plánovania výroby na sedem rokov dopredu, za ktorého (ne)plnenie aj tak nikto nenesie zodpovednosť, by sme sa preto mali konečne postaviť proti európskej dotačnej politike. Benefity totiž nesú niektorí, no náklady znášame všetci. Na tento nezmysel každému občanovi Slovenska vrátane dôchodcov a nemluvniat štát v tomto roku vezme 121 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards