Konferencia Miasta 2.0+ v Poznani

Ján Dinga z INESS sa na pozvanie organizácie Projekt: Polska zúčastnil konferencie Miasta 2.0+ v poľskej Poznani.

Konferencia Miasta 2.0+ v Poznani

Konferencia sa uskutočnila 17. a 18. mája. V posledných rokoch došlo v mnohých krajinách k vývoju aplikácií a výskumu zameraného na využitie internetovej komunikácie v mestskom plánovaní a riadení miest. Predmetom konferencie boli prednášky a diskusie využitia moderných technológií pre budúci rozvoj miest. Ján Dinga na konferencii vystúpil s príspevkom o anglickej verzii projektu INESS Cena štátu a hovoril tiež o vizualizačných nástrojoch, ktoré v rámci projektu používame pri prezentovaní dát.

Partnerom podujatia bola Friedrich Neumann Stiftung für die Freiheit. Konferencia sa uskutočnila v historickej budove Arkadia na námestí Slobody.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards