Prianie otcom prognózy rastu

EK zverejnila jarnú prognózu vývoja slovenskej ekonomiky a verejných financií na najbližšie obdobie. Dozvedeli sme sa z nej, ako to povedať, málo.

Prianie otcom prognózy rastu

Akurát sa opäť potvrdila naša hypotéza, že v nevedomí veštcov ekonomického vývoja (oficiálne prognostikov) vládne archetyp 3%-4% reálneho rastu. Aj na rok 2014 nám EK predpovedá rast 3%. Prečo práve 3%? To je možno otázka skôr  pre Freuda. Ponúkame však hypotetické vysvetlenie – úzus uznávaných ekonómov znie, že na Slovensku dochádza k rastu počtu pracovných miest pri viac ako 3% raste.

Pozastavme sa ešte pri samotnom raste HDP (čo neznamená, že túto virtuálnu veličinu považujeme za vševysvetľujúcu). Komisia žiadne dôvody tohto rastu neuvádza. V správe sa akurát dočítame (podobne ako v návrhu rozpočtu VS z pera MinFin), že v druhej polovici bude ekonomika rásť vďaka oživeniu. A prvé známky tohto oživenia je možné dohľadať v mesačných indikátoroch nových objednávok .

Nuž, rekordná miera nezamestnanosti v EÚ a eurozóne, ktorá má rásť aj v roku 2013, by hovorila skôr v prospech iného scenára. Vyhliadky rastu v únii sú skôr zbožným prianím, starý stroj stagnuje napriek rekordne lacným peniazom a energiám. Zdá sa, že systémová chyba odstránená nebola (nech je to v bankovníctve, na trhu práce, alebo balvan regulácie). Ani slovenské domácnosti sa prorastovo nesprávajú, a naďalej optimalizujú výdavky (domáci dopyt stagnuje).

Oživenie rastu v roku 2014 tak treba považovať skôr za optimistický ako realistický scenár.
A s týmto predpokladom by bolo vhodné zostavovať aj rozpočet na budúci rok. Nižší rast nominálneho HDP totiž zníži veľkosť deficitu, s ktorým môže hospodáriť vláda. Zároveň bude znamenať aj nižšie príjmy z daní a odvodov. Ak by aj vláda vychádzala z optimistického scenára, povinnou prílohou by mal byť scenár nulového rastu – s návrhom konkrétnych úsporných opatrení.

Bez nich sa totiž ľahko môže stať, že verejný dlh (ak nedôjde k manipulácii so zákonom), prekročí hranicu 57%, čo bude mať za následok povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet na rok 2016. A to bude iné kafe.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards