Plytvanie štátu v roku 2012

Súčasťou stránky cenaštátu.sk je aj projekt Plytvanie štátu, v rámci ktorého INESS monitoruje medializované prípady plytvania, klientelizmu a prehratých štátnych súdnych sporov, ktoré zaplatí daňový poplatník.

Plytvanie štátu v roku 2012

Nedávno sme sfinalizovali monitoring za rok 2012, čím projekt Plytvania štátu vstúpil do svojho siedmeho roku. Za šesť rokov existencie projekt zaznamenal takmer tisíc prípadov nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v celkovom objeme vyše 3 miliardy eur.  Pre porovnanie, na vzdelávanie ide ročne zo všetkých rozpočtov necelých 2,4 mld. eur.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná len o prípady, ktoré si všimli médiá, môžeme predpokladať, že sú špičkou ľadovca. Skutočný objem vyplytvaných prostriedkov je tak omnoho vyšší. Prípady sú zaradené do databázy na základe dátumu ich odhalenia, nie vzniku. Bilancia za rok 2012 teda obsahuje aj plytvania, ktoré vznikli v predchádzajúcich volebných obdobiach.

Pozrime sa však bližšie na rok 2012. V tomto roku monitoring odhalil spolu 145 prípadov plytvania verejnými zdrojmi v celkovej výške 243 miliónov eur (ďalším 4 prípadom sa podarilo zabrániť vďaka medializácii). Celá táto čiastka teda pokryje sumu pomoci zdravotne postihnutým ľuďom zo štátneho rozpočtu.

Väčšinu prípadov tvorilo plytvanie (93), ktoré pokrylo dve tretiny objemu nehospodárne vynaložených prostriedkov. 41 prípadov tvorili prípady klientelizmu za 73 miliónov eur, zvyšok súdne spory:


 
Medzi najväčšie prípady plytvania patril nákup obrnených transportérov ministerstvom obrany za vyše 10 miliónov eur, ktoré však neprešli vojskovými skúškami a nemohli byť preto zaradené do výzbroje, resp. na misiu v Afganistane.

Ďalším prípadom bol nákup informáčného systému pre potreby daňovej správy za 29 miliónov eur, ktorého nefunkčnosť spôsobila chaos na daňových úradoch v čase podávania daňových priznaní.

Medzi štandardné a pravidelne sa opakujúce prípady plytvania sú predražené verejné obstarávania, keď jednotková cena obstarávaného tovaru stúpa s objemom nakúpeného tovaru. Kalkulačku v obchode tak kúpite lacnejšie, ako keď ich ministerstvo práce nakupuje niekoľko tisíc.

Celkovo teda objem vyplytvaných prostriedkov počas existencie projektu Plytvania štátu znázornený graficky vyzerá takto (modrou je zvýraznený prírastok za rok 2012):

V monitoringu pokračujeme aj tento rok. Zaujímavý môže byť vývoj objemu prostriedkov, ktoré minieme na prehraté súdne spory, keďže predmetom sporu štátu so zdravotnými poisťovňami sú sumy v desiatkach miliónov eur.

Tak ako každý rok však môžeme očakávať ďalšie prípady plytvania a klientelizmu v stovkách miliónov eur. Vo všeobecnosti totiž platí, že od netransparentnosti sú ochránené najlepšie tie zdroje, ktoré štát k dispozícii nemá. Prevádzkové náklady ministerstiev a úradov financovaných zo štátneho rozpočtu však majú medziročne vzrásť o štvrť miliardy eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards