Bol raz jeden úrad: VÚEPP

Štát prevádzkuje z našich daní vyše 7000 rozpočtových a príspevkových organizácií, o ktorých činnosti však toho ľudia vedia pomerne málo. 

Bol raz jeden úrad: VÚEPP

O väčšine z nich dokonca možno nikdy nepočuli. Nie je preto na škodu si občas jednu z nich pripomenúť a zamyslieť sa nad jej pridanou hodnotou pre občanov.

Napríklad taký Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP). Ústav je príspevkovou organizáciou spadajúcou do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR. Podľa webstránky vykonáva ekonomický výskum v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, vypracúva odporučenia pre verejnú správu, sleduje zmeny ekonomiky poľnohospodárskych výrobkov a situáciu na agrárnom trhu.

Jeho celkové výdavky v roku 2011 dosiahli 1 694 883 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu tvorila takmer milión eur. Oproti roku 2010 klesli výdavky ústavu o viac ako tretinu. Okrem dotácie zo štátneho rozpočtu má ústav k dispozícii príjmy z majetku a z EÚ. Osobné náklady dosiahli 1 013 638 eur. Ústav zamestnával 48 ľudí s priemernou mzdou 970 eur.
Náplň činnosti ústavu vyplýva najmä z existencie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Skúma produkčnú a ekonomickú výkonnosť poľnohospodárstva a robí analýzy cenového vývoja. Zaoberá sa tiež skúmaním sociálnych aspektov poľnohospodárstva a vidieka a  účinnosťou štrukturálnych fondov.

VÚEPP je preto príkladom inštitúcie, ktorú vie efektívne zastúpiť súkromný sektor. V prípade, že si situáciu a vývoj v IT sektore, automobilovom priemysle, či v sektore iných spotrebných tovarov, vedia zmapovať firmy alebo organizácie v nich pôsobiace, neexistuje dôvod, prečo by to nezvládli aj firmy v poľnohospodárstve.

Pokiaľ by niekto tvrdil, že VÚEPP vykonáva aj činnosti základného výskumu, ktorý súkromný sektor financovať nemá záujem, je tu Slovenská poľnohospodárska univerzita, či SAV so svojimi ústavmi biochémie a genetiky živočíchov, genetiky a biotechnológií rastlín, fyziológie hospodárskych zvierat a ústavom botaniky.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards