Otázka za 8 miliónov eur

Ako sme na tom so stavom fauny a flóry na Slovensku? Týmto problémom sa zaoberá Štátna ochrana prírody SR. Keďže však z nášho členstva v EÚ vyplýva aj povinnosť podávania pravidelných správ o stave biotopov európskeho významu Európskej komisii, objednala si ŠOP monitoring z verejných zdrojov za 8 miliónov eur.

Otázka za 8 miliónov eur

Európskej komisii sa totiž správy vychádzajúce len z dostupných informácií a expertných odhadov nepozdávajú a požaduje, aby členské štáty správu o stave biotopov založili na systematickom monitoringu. Celá realizácia slovenského projektu bude trvať 3 roky.

A tak, zatiaľ čo bolo doteraz slovenským folklórom najmä počítanie tatranských kamzíkov, rozšíri sa táto aktivita na 66 typov biotopov, 146 živočíchov a 49 rastlín zaradených v európskom systéme ochrany prírody Natura 2000. Prebiehať bude v 213 lokalitách a pozorovať sa bude všetko, na čo si len spomeniete – plazy, chrobáky, motýle, mäkkýše, rovnokrídlovce, obojživelníky, plazy, cicavce, hlodavce, ryby, rastliny, lesné či nelesné biotopy.

Bližšie poznanie živočíšnej a rastlinnej ríše môže obohatiť naše učebnice o mnoho zaujímavých faktov. Je však otázne, či podobný projekt za 8 miliónov eur spúšťať v čase vysokej nezamestnanosti, zlých ekonomických vyhliadok, a zvyšujúceho sa daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré má zabezpečiť práve výdavky verejných inštitúcií. Skutočne by sa nedalo 8 miliónov eur využiť lepším spôsobom? Môžeme si takýto výdavok dovoliť pri schodku 2,1 mld. eur? Skutočnosť, že zhruba 85% z tohto výdavku bude krytých z eurofondov na tom nič nemení, priemerný dlh EÚ dosahuje 90% HDP.

Zdroje sú vždy obmedzené a odhliadnuc od neefektivity a plytvania vo verejnej sfére, výdavky treba prioritizovať. Všetko sa financovať nedá. Parlament by si mal preto v čase, keď sa blížime k hranici dlhovej ústavnej brzdy, konečne rozmyslieť, či sú jeho prioritou skôr dôchodky, platy učiteľov a zdravotníctvo alebo počítanie kamzíkov v Tatrách.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards