Nový európsky fond za 2,5 miliardy

Európska komisia predložila návrh na zriadenie nového Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám. Tento v súčasnosti pripomienkujú jednotlivé členské štáty EÚ vrátane Slovenska.

Nový európsky fond za 2,5 miliardy

Od roku 1987 v EÚ existuje Program distribúcie potravín. Tento vznikol ako súčasť dotačnej poľnohospodárskej politiky s cieľom využívať poľnohospodárske prebytky, ktoré by inak boli zlikvidované. Dotujeme teda výrobu, ktorá produkuje viac ako je potrebné, aby sme nakoniec financovali program, ktorý má časť výroby komplikovanými schémami doručiť najodkázanejším osobám.

Slovensko má s týmto programom už tiež svoje skúsenosti, v minulom roku však bol organizovaný značne chaoticky. Aj to je jeden z dôvodov, prečo nás z neho Brusel v budúcom roku vyškrtol.

Program má na európskej úrovni skončiť v roku 2013. Dodajme, že našťastie. Pomoc najodkázanejším osobám je totiž príkladom pomoci, ktorá by mala byť poskytovaná na lokálnej úrovni. Samosprávy a obce poznajú pomery jednotlivých rodín najlepšie, a  vedia túto pomoc poskytovať adresne. Poslednou inštitúciou s potenciálom na skutočnú pomoc chudobnejším obyvateľom je Brusel, ktorý si na tieto aktivity v budúcom roku vyčlenil neuveriteľných 500 miliónov eur. Kríza? Rozhodne nie v bruselkom rozpočte.

Kde jeden končí, druhý začína

Aj keď by koniec tohto programu mohol byť malou iskierkou nádeje zracionalizovania činností na úrovni EÚ, táto nás hneď vyvádza z omylu. Veľké charitatívne spoločnosti a občianske združenia, ktoré sa na programe distribúcie potravín podieľali, sa s EÚ uzniesli, že v podobnom programe treba rozhodne pokračovať.

Na stole tak už je návrh Európskeho parlamentu a rady o Fonde európskej pomoci. Tento je zaobalený do Stratégie 2020, ktorá si dala za cieľ znížiť počet chudobných obyvateľov v EÚ o 20 miliónov. Počet ľudí v ohrození chudoby však v posledných rokoch skôr rastie.

Zdá sa, že európsku dlhovú krízu bruselské stratégie príliš nezaujímajú. Podľa návrhu na zriadenie fondu trpí vážnou materiálnou depriváciou (teda obmedzeným prístupom k potravinám v primeranom množstve a kvalite) 40 miliónov Európanov, v EÚ tiež žijú asi 4 milióny bezdomovcov.

Nie veľmi veselé štatistiky, aj keď treba zdôrazniť, že chudoba sa v EÚ meria relatívne. Štandardná slovenská rodina by tak podľa nemeckých kritérií mohla spadať pod hranicu rizika chudoby. Do metodiky pri posudzovaní materiálnej deprivácie sa navyše ako jeden z pozorovaných ukazovateľov dostalo aj vlastníctvo osobného auta.

Brusel namiesto solidarity

Myšlienka fondu je v rozpore s princípom subsidiarity, ktorý je pevnou súčasťou Európskeho spoločenstva od roku 1993 - teda aspoň na papieri. Solidarita je totiž zo svojej podstaty najadresnejšie poskytovaná na lokálnej úrovni.

Otázkou teda ostáva, ako by mohol odstráneniu chudoby v EÚ napomôcť fond, ktorý má od svojho založenia v roku 2014 do roku 2020 zhltnúť 2,5 miliardy eur. V prípade 1% podielu Slovenska by sa u nás ročne alokovali zdroje v hodnote 3,5 milióna eur. Je skutočne nutné kvôli tejto sume zakladať novú byrokratickú schému, keď dnes vynakladáme na pomoc v hmotnej núdzi a príspevky s ňou súvisiace takmer 275 miliónov eur?

Komplikovanosť bruselských schém skôr vzbudzuje podozrenie nad efektívnosťou vynaložených prostriedkov, ale najmä otázku, či sa pomoc skutočne dostane k tým, ktorí ju najviac potrebujú.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards