Spustenie projektu Monitor štátu

Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na nový portál Monitor štátu zameraný na monitoring efektivity hospodárenia  verejných organizácií. Jeho cieľom je umožniť verejnosti prístup k informáciám o hospodárení verejných organizácií v prehľadnej forme a na jednom mieste. Dôslednejšia verejná kontrola môže zabezpečiť zefektívnenie činností verejných inštitúcií a významne tak zníži plytvanie peniazmi daňových poplatníkov.

Spustenie projektu Monitor štátu

Projekt realizuje Nadácia SPIN a partnermi projektu sú Nadácia Pontis a INESS. INESS dlhodobo upozorňuje, že pri konsolidácii verejných financií a pred akýmkoľvek zvýšením daní je nutné vykonať poctivý audit vo výdavkoch štátom financových príspevkových a rozpočtových organizácií. Niektoré totiž môžu vykonávať duplicitné funkcie, iné môžu už v súčasnosti mať na trhu súkromné alternatívy, pri niektorých môže byť na mieste opodstatnenosť ich existencie a pridaná hodnota pre daňovníka. Projekt Monitor štátu by mohol sprehľadneniu efektívnosti štátnych inštitúcii napomôcť.

Portál momentálne poskytuje informácie o hospodárení 71 príspevkových organizácií, ktoré patrili do zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých ministerstiev a Úradu vlády v roku 2011. Ambíciou projektu je však poskytovať rovnako obsiahle informácie o všetkých viac ako 7000 inštitúcií platených z daní občanov. Takáto databáza môže napomôcť odhaleniu a odstráneniu neefektívneho a netransparentného hospodárenia.

Zo získaných údajov Monitor štátu už teraz odhalil, že napríklad v Štátnej ochrane prírody SR v Banskej Bystrici pripadalo v minulom roku na jedného zamestnanca až 63,28 m2 kancelárskej plochy (čo je približne rozloha 3-izbového bytu), alebo že v Slovenskom centre dizajnu riadi každý vedúci pracovník priemerne len 2,2 zamestnanca vrátane seba.

Občanom so záujmom o veci verejné preto odporúčame, aby aj prostredníctvom Monitora štátu sledovali, ako štát hospodári s peniazmi daňových poplatníkov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards