Seminár pre novinárov

INESS zorganizoval dňa 18.10. 2012 seminár pre redaktorov slovenských periodík. Témou seminára bola analýza návrhu rozpočtu na budúci rok a štúdia o vyplácaní rodinných prídavkov v rámci projektu „Zoči-voči deficitom“, ktorým chce INESS upozorniť na možnosti šetrenia výdavkov v jednotlivých oblastiach verejnej správy.

Seminár pre novinárov

O návrhu rozpočtu novinárom prednášal Radovan Ďurana (prezentácia tu). Analýza sa niesla v kontexte vývoja výdavkov a príjmov verejnej správy v posledných rokoch. Začiatok krízy totiž priniesol veľký nesúlad medzi výdavkami a daňovo-odvodovými príjmami štátu, z čoho pramenia dnešné vysoké deficity. Aj napriek neustálym rečiam o šetrení sa výdavky verejnej správy neznižujú (šetrenie spočíva v nezvyšovaní, na ktoré bola vláda zvyknutá), príjmy sa bude vláda snažiť dohnať budúci rok schváleným zvyšovaním daní a odvodov. V prípade zhoršenia ekonomickej situácie sa však ľahko môže stať, že slovenský dlh v najbližších rokoch narazí na hranicu dlhovej brzdy schválenej ústavným zákonom.

Návrh INESS na znižovanie výdavkov v oblasti štátnej sociálnej podpory predstavil novinárom Ján Dinga (prezentácia tu). Účelom štúdie je poukázať na fakt, že rodinné prídavky sa vyplácajú plošne a v rovnakej výške pre všetkých poberateľov bezohľadu na príjmové a majetkové podmienky rodín. Podľa návrhu by sa adresnejším a solidárnejším poskytovaním prídavkov štátnej sociálnej podpory mohlo ušetriť 250 až 300 miliónov eur pri zachovaní solidárnej funkcie podpory. Návrh zároveň predstavuje alternatívu zvyšovaniu daní a odvodov, ktoré sa v konečnom dôsledku premietnu aj do nižších príjmov slovenských rodín.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards