Raj objavený v Maďarsku

Minulé desaťročie sa nieslo v znamení Slovenska ako tigra uprostred Európy. Túto prezývku sme si vyslúžili vďaka zavedeniu prehľadného daňového systému, ktorého nižšie sadzby v kombinácii s relatívne lacnou prácou pritiahli do našej krajiny viacero veľkých investorov.

Raj objavený v Maďarsku

Neboli to však len veľké korporácie, ktoré mali záujem u nás zriadiť regionálne centrá alebo výrobné haly. Vďaka nízkym daniam mali záujem o presunutie sídla na Slovensko aj firmy z okolitých krajín. Tak sa stalo, že aj napriek politickému napätiu v slovensko-maďarských vzťahoch vyhľadávali maďarské firmy sprostredkovateľské spoločnosti, ktoré im pomáhali s daňovými a právnymi záležitosťami pri ich zmene sídla do SR. Niet sa čomu čudovať, keďže touto zmenou mohli v roku 2007 znížiť objem zaplatenej dane až o 30%. Podobne to bolo s autami jazdiacimi na maďarských cestách, z ktorých ročne 7 000 až 10 000 registrovali ich majitelia kvôli nižším poplatkom na Slovensku. Zdá sa, že pokiaľ ide o šetrenie vlastných financií, národnostné spory sa stávajú nepodstatnými.

To platí aj dnes. Tentokrát však už v opačnom garde. Ak chcú firmy znížiť svoje daňové zaťaženie, nemusia od nás nevyhnutne utiecť na Cyprus - stačí zmeniť svoje sídlo do Maďarska. Viac ako 680 slovenských firiem tak v tomto roku už urobilo. Pre firmy so základom dane do 500 miliónov forintov (1,81 milióna eur) totiž platí v Maďarsku 10% sadzba dane z príjmu. Ministerstvo financií SR sa však napriek schválenému zvýšeniu tejto dane u nás na 23% (najvyššia sadzba v regióne) zhoršenia tohto trendu neobáva.

Aby však na ministerstve neostali prekvapení. Tak ako si k nám firmy z pragmatického hľadiska prehlasovali svoje sídlo v minulom desaťročí, nie je dôvod domnievať sa, že tak pri optimalizovaní svojho daňového bremena neurobia znovu. Zatiaľ čo Slovensko pred niekoľkými rokmi zaznamenalo vyššie výbery dane z príjmu ako sa očakávalo (po zavedení rovnej dane presiahol výber pri fyzických osobách očakávania o 40% a u právnických osôb o 35%), čoskoro môžeme byť svedkami opačného trendu. Spoliehať sa na étos tigra uprostred Európy sa nám môže stať osudným. Investície k nám neprichádzali vďaka dobrému marketingu, marketing bol až dôsledkom výhodnejších podnikateľských podmienok, ktoré firmy vyhľadávali. S tigrom uprostred Európy plným sedatív v podobe nových daní, vyššej sadzby dane z príjmu, či vyššími nákladmi na prácu, bude lákanie zahraničných investorov omnoho ťažšie.

Doplnenie 23.8.2012: Okrem dane z príjmu musia firmy v Maďarsku platiť aj lokálnu daň, ktorej výšku určuje samospráva. Maximálna sadzba je stanovená na 2%, zaplatená daň sa však nepočíta zo zisku, ale je založená na obrate firmy.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards