20% HDP na mzdy štátnych zamestnancov

Výdavky na mzdy zamestnancov verejného sektora dosahujú v Dánsku takmer 20% HDP, viď graf nižšie. V roku 2009 poslali Dáni na mzdy každú tretiu korunu, ktorú na daniach zaplatili. S porovnateľným počtom obyvateľov ako Slovensko evidujú 825 tis. zamestnancov verejnej správy (Slovensko 345 tisíc*). Škandinávske krajiny majú jednoznačne najvyššie výdavky na mzdy v porovnaní s HDP.

20% HDP na mzdy štátnych zamestnancov

Zdroj: OECD, Government at Glance 2011, graf INESS

Slovenská verejná správa spotrebuje na mzdy takmer 20% verejných výdavkov.  Zhruba 7% HDP na mzdách je v porovnaní s ostatnými krajinami OECD relatívne nízka suma, ale aj v tomto prípade treba porovnávať hrušky s jablkami.  HDP v prípade Slovenska nie je dobrý ukazovateľ na porovnávanie, porovnanie s celkovými príjmami štátu ukazuje, že na mzdy sme v roku 2009 dali takmer každé štvrté euro z vybratých daní a odvodov:

Zdroj: OECD

Uletené Mexiko má síce titul za najvyšší podiel miezd na verejných výdavkoch, ale tento údaj treba vidieť v kontexte celkového podielu verejných výdavkov, ktorý dosahuje len 25% HDP (Slovensko 41,5%).

Graf vyvoláva otázky, ktoré by vyžadovali hlbšiu analýzu:

Prečo dávame na mzdy viac ako Nemecko?

Prečo škandinávske krajiny s typickým sociálnym štátom dávajú  absolútne aj relatívne viac na mzdy, a nie na transfery obyvateľstvu (rodinné prídavky, pomoc v hmotnej núdzi a ďalšie príspevky zo sociálneho systému)?

Pre zvedavcov ešte link na štúdiu ECB: THE PUBLIC SECTOR PAY GAP IN A SELECTION OF EURO AREA COUNTRIES

* Ide o údaj z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2012. Nie je isté, či dánske údaje sú plne porovnateľné, nakoľko napríklad Štatistický úrad SR vykazoval v roku 2010 616,7 tisíc zamestnancov verejného sektora . Údaje OECD v grafe korešpondujú s počtom zamestnancov okolo 350 tis.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards