Čo nájdeme v rozpočte na rok 2017

Tento rok vláda vyberie o dve miliardy eur viac, ako si pred dvoma rokmi naplánovala, no verejný deficit bude vyšší oproti pôvodnému plánu. A to rovno o jednu miliardu. Plán bol totižto vyrovnaný rozpočet. To znamená len jedno – vláda premieňa veľkú časť neočakávaných príjmov na výdavky.

Čo nájdeme v rozpočte na rok 2017

Celkovo tento rok vláda plánuje minúť o skoro 3 miliardy viac ako bolo naplánované minúť za minulý rok 2016. V ktorých oblastiach sa môžeme tešiť na kvalitnejšie služby? Veľká časť tohto balíka pôjde na zvyšovanie miezd vo verejnom sektore a to až 500 mil. eur. Na splácanie úrokov z dlhu pôjde o 120 mil. viac ako minulý rok a rovnako viac nás bude stáť aj spolufinancovanie projektov z EÚ – o 136 mil. eur. Pritom však zároveň poklesne medziročne plánovaný transfer do Sociálnej poisťovne o 133,9 mil. eur a odvod do rozpočtu EÚ o viac ako 50 mil. eur.

Pozrime sa ale teraz podrobnejšie na jednotlivé ministerstvá. V prípade ministerstva práce medziročne poklesnú všetky výdavky na sociálnu inkluziu (t.j. sociálne dávky, podpora a poistenie) o asi 15 mil. eur. Napr. pomoc v hmotnej núdzi poklesne až o 50 mil. eur. Vzrastú však zdroje venované na politiku zamestnanosti a to až o viac ako 90 mil. eur. Väčšina týchto peňazí však pôjde z rozpočtu EÚ.

Na ministerstve dopravy pôjde na cestnú a železničnú infraštruktúru o 130 mil. eur viac. Rovnako skoro o 190 mil. eur viac pôjde do Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorého rozpočet na rok 2017 tak dosiahol 348 mil. eur. Medziročne si tak polepšil o 115 %.

V školstve narástli medziročne plánované výdavky o viac ako 200 mil. eur. Z toho 70 mil. eur ide na zvýšenie platov učiteľov, skoro 50 mil. eur na šport (tzv. štadióny), o viac ako 40 mil. eur na projekty EU a ich spolufinancovanie a na záver o 25 mil. eur viac na vedu a výskum.

Do ministerstva zdravotníctva pôjde o 120 mil. eur menej ako sa plánovalo rok dozadu. Pričom tieto zdroje budú „ušetrené“ predovšetkým na poistení platenom štátom za študentov, dôchodcov, či nezamestnaných. Ministerstvo však zároveň plánuje navýšiť zdroje na investície o 70 mil. eur.

Veľký nárast prostriedkov zaznamená ministerstvo životného prostredia, kde vzrastie rozpočet až o 350 mil. eur. Väčšina z týchto zdrojov pôjde z fondov EÚ a pôjdu na vodné a nízkouhlikové hospodárstvo. O 100 mil. eur viac pôjde viac na obranu a armádu. Mierny nárast zdrojov nastane aj u ministerstva financií, kde pôjdu skoro dvojnásobné zdroje na Informačné technológie (80 mil. eur).

V hodnote 50 mil. eur sa bude investovať a zvyšovať rozpočet aj na ministerstve spravodlivosti – predovšetkým vo väzenskom systéme a v súdnictve. Na ministerstve hospodárstva sa plánuje ušetriť skoro 50 mil. eur neopakovaním plynových vratiek, tieto peniaze sa však minú na dotácie vo výskume a inováciách. Ministerstvu hospodárstva sa tak rozpočet nemení. A na záver ministerstvo kultúry minie skoro o 30 mil. eur viac a to predovšetkým na inštitucionálnu podporu jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. To je medziročný nárast o 30%. O viac ako polovicu rozpočtu si polepší aj dotačný systém MK SR. Dostane 16 mil. eur.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards