Hodnota učiteľov za peniaze

Zvyšovanie platov učiteľov nie je len slovenská téma. Už sme v INESS písali o experimente z Indonézie, kde pred rokmi prebiehala obdobná diskusia o platoch učitelov ako u nás. Nakoniec vyhrali obhajcovia dvojnásobného zvýšenia platov.

Hodnota učiteľov za peniaze

Vplyv tohto opatrenia sa podarilo testovať vo veľkom randomizovanom experimente, ktorý však neodhalil žiadny pozitívny vplyv zvýšenia platu učiteľov na výsledky žiakov. Platy sa zvýšili, kvalita školstva nie.

Obdobne aj v USA pred pár rokmi Obama vyzýval na dôležitosť zvyšovania platov a financií do školstva:

„V čase keď ostatné krajiny vsádzajú na vzdelávanie, znižovanie verejných rozpočtov prinútilo naše štáty prepustiť tisíce učiteľov. Vieme, že dobrý učiteľ môže zvýšiť celoživotný príjem triedy o viac ako 250 000 dolárov... Na učiteloch záleží. Tak namiesto útočenia alebo obraňovania statusu quo ponúknime školám lepšiu ponuku. Dajme im zdroje na to, aby si mohli ponechať dobrých učiteľov a odmeňovať tých najlepších.“

Efekt prepúšťania zlých učiteľov

Odkiaľ mal Obama informáciu o hodnote dobrého učiteľa? Z často citovanej štúdie, ktorá upozorňuje na vysokú pridanú hodnotu kvalitného učiteľa. Táto štúdia však ukazuje, že lákanie kvalitných učiteľov cez finančné bonusy neprináša v skutočnosti vysoký čistý benefit.

Štúdia skôr poukazuje na vysokú pridanú hodnotu „deselekcie“ najslabších 5 percent učiteľov z rozdelenia podľa ich kvality. Teda, inými slovami, poukazuje na vysokú pridanú hodnotu prepúšťania zlých učiteľov.

Podľa odhadov autorov štúdie by prepúšťanie zlých učiteľov muselo byť spojené s vyššími platmi, aby kompenzovali väčšiu rizikovosť učiteľského povolania na trhu práce a dokázali udržať lepších učiteľov. Išlo by však o zvýšenie platov iba o 1,4 percenta.

Hlavnú časť pridanej hodnoty by prinieslo prepúšťanie najslabších. A nešlo by o malú pridanú hodnotu. Podľa autorov sú: „odhadované výnosy z tejto politiky viac ako 10 krát väčšie ako jej náklady“.

Americké špecifiká

Štúdia je samozrejme postavená na množstve lokálnych predpokladov a je špecifická pre trh práce a vzdelávací systém v USA. Nemôžeme z nej ani zďaleka robiť závery pre slovenské reálie. Mala by však pomôcť rozšíť diskusiu ohľadom učiteľov a ich platov o nové pohľady. Zdôrazňuje totižto to, čo sme už niekoľko krát písali: zvyšovanie platov nie je samospasiteľné.

Okrem toho potrebujeme zaistiť, aby:

1. medzi novými prijatými učiteľmi boli predovšetkým tí kvalitní

2. ak nechceme čakať 20 rokov na prirodzenú generačnú výmenu, potrebujeme zaistiť, že školy opustia učitelia, ktorí nepodávajú adekvátne výkony

Slovenské školstvo síce posledné roky opúšťajú učitelia, ale vôbec nemusí isť o tých najslabších. Len pre porovnanie, v rokoch 2009 až 2014 poklesol počet mladých učiteľov do 30 rokov o 35 percent a naopak narástol počet učiteľov nad 60 rokov až o 71 percent.

K téme prepúšťania nekvalitných učiteľov je na Slovensku zatiaľ veľké ticho. Aj keď ide o opatrenie, ktoré by dokázalo výrazne zlepšiť kvalitu školstva a to bez vysokých nákladov.

Aktuality, 17.10.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards