Drahé bezplatné vzdelávanie

Celkové verejné výdavky na vzdelávanie dosiahnu podľa rozpočtu verejných financií na rok 2015 vyše 2,6 mld. eur. V tomto roku tak každý občan Slovenska v priemere zaplatí prostredníctvom daňovo-odvodového systému na financovanie oficiálne bezplatného verejného školstva približne 459 eur.

Drahé bezplatné vzdelávanie

Najnákladnejšou položkou verejného vzdelávacieho systému je základné vzdelávanie. Tvorí vyše 55 % výdavkov vzdelávacieho systému. Výdavky na stredné školy majú 19 % podiel, zvyšok patrí vysokoškolskému vzdelávaniu. Vo vzdelávacom systéme sa v roku 2015 nachádza vyše 833-tisíc osôb, z toho 150-tisíc tvoria denní a externí študenti vysokých škôl.

Výdavky na vzdelávací systém patria spolu so zdravotníctvom a dôchodkovým zabezpečením k najnákladnejším položkám verejných financií.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards