Práce veľa, pracujúcich málo

Miera zamestnanosti ľudí v produktívnom veku na Slovensku dosahuje 60,7 %. Je to menej, ako miera zamestnanosti u našich susedov, Slovensko sa tiež v tejto štatistike nachádza výrazne pod európskym priemerom:

Práce veľa, pracujúcich málo

Zdroj: Eurostat

Na rozdiel od Česka, Poľska, a Maďarska, má Slovensko stále nižšiu mieru zamestnanosti ako v predkrízovom období. Kým zamestnanosť 15 až 64-ročných dosahovala v roku 2008 62,3 %, v tomto roku sa pohybuje na úrovni 60,7 %. Trend posledných rokov je síce mierne pozitívny, no straty slovenská zamestnanosť dobieha len veľmi pomaly.

To sa týka aj počtu pracujúcich. Tých vo veku 15 až 64 rokov Eurostat na Slovensku v roku 2008 evidoval 2 423-tisíc, no v súčasnosti (aj napriek pozitívnemu trendu posledných rokov) len 2 340-tisíc (teda pokles o 3,4 %). Pokles počtu pracujúcich je oproti predkrízovému obdobiu charakteristický pre väčšinu európskych krajín (priemerný pokles v EÚ28 dosiahol 2,4 %), vrátane Poľska a Českej republiky. Maďarsku sa podarilo zvýšiť zamestnanosť oproti predkrízovému obdobiu o 5 percentuálnych bodov, tento nárast však do veľkej miery ovplyvnila nízka štartovacia pozícia – maďarská miera zamestnanosti dosahovala v roku 2008 len 56,7 %, čo bola druhá najnižšia hodnota v EÚ. V Maďarsku sa tiež za posledného pol roka udial prudký nárast zamestnanosti, ktorý zaváňa skôr štatistickými úpravami, ako reálnou tvorbou pracovných miest.

Pozitívnymi príkladmi stúpajúceho počtu pracujúcich v našom priestore sú najmä germánske krajiny. V rokoch 2008 až 2014 stúpol počet pracujúcich v produktívnom veku v Rakúsku o  3 %, v Nemecku o 4,6 %, a vo Švajčiarsku o 5,8 %,  a to pri rastúcej miere zamestnanosti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards