Starnutie a ekonomika

Televízia TA3 odvysielala dňa 29.4.2023 vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k vplyvu starnutia obyvateľstva na ekonomiku. 

Starnutie a ekonomika

Radovan Ďurana, INESS:

„Pracujúca sila už nebude rásť, ale bude sa skôr zmenšovať. To znamená, že v mnohých oblastiach budú chýbať pracujúci, resp. ich budeme musieť nahrádzať iným spôsobom. Ale ten najzásadnejší problém, ktorý bude, bude to problém verejných financií, pretože naše solidárne zásluhové systémy sú postavené na tom, že veľa ľudí pracuje a málo ľudí poberá a tieto váhy sa idú prevrátiť, keď Husákove deti, to sú ročníky narodené od roku 1970 do roku 1980 odídu do dôchodku a vtedy bude jednoducho ten pomer pracujúcich a poproduktívnych ľudí príliš nepriaznivý a bude to robiť problémy pre verejné financie. V ekonomike si poradia podnikatelia a ľudia, ktorí sa chcú mať lepšie. To sú hlavné sily, ktoré sa budú prejavovať v tom, že ľudia budú pracovať dlhšie aj dobrovoľne a zároveň budú hľadať spôsoby, ako vyriešiť napríklad problém s opatrovaním. Zásadný problém to je ale pre štát, ktorý sa nemôže spoliehať na to, že nakoniec ľudí zdaní, pretože polovička populácie budú ľudia bez aktívneho príjmu, a preto musí už teraz prispôsobiť verejné financie situácii, ktorá nás čaká za 20 rokov. A to znamená situáciu s vyrovnaným rozpočtom a rozhodne nie s obrovským deficitom, ako je to dnes.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards