Slovensko spomaľuje v dobiehaní ekonomík okolitých krajín

Rádio Slovensko uverejnilo dňa 12.7.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k dvôvodom pomalého vývoja našej ekonomiky v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ. 

Slovensko spomaľuje v dobiehaní ekonomík okolitých krajín

Martin Vlachynský, INESS: 

"Na jednej strane ešte stále ako-tak funguje ten model priamych zahraničných investícií do priemyslu. Prichádza sem ďalšia automobilka. Na strane druhej ale nevidíme, že by tu nejakým výraznejším spôsobom rástli služby, rástla výroba s nejakou vyššou pridanou hodnotou."

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards