Strop pre hotovostné platby (STV)

Ako povedal Martin Vlachynský z INESS na margo obmedzenia hotovostných platieb pre STV dňa 21.8. 2012, toto opatrenie predstavuje významný zásah do slobody ľudí nakladať so svojim majetkom. Zároveň ich to núti využívať služby bankového sektora nad rámec toho, či by dobrovoľne sami chceli, čo samozrejme obnáša aj nejaké finančné poplatky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards