Servisné poukážky: Nástroj, ktorý nefunguje

V roku 2018 vstúpil do účinnosti zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Opätovne sa tak vzkriesila idea sociálnych podnikov, ktoré fungovali aj pár rokov od roku 2008, ale po viacerých problémoch boli zrušené. Zámerom zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bolo vytvoriť podmienky pre súkromné organizácie, pre ktoré bude charakteristické, že budú sledovať iné ciele, ako je zisk. Ich cieľom malo byť, že budú poskytovať tovary a služby buď svojím členom, alebo širšiemu spoločenstvu. Jedným z nástrojov na podporu takéhoto podnikania sú servisné poukážky, ktorých účelom je podpora dopytu po službách zo sociálnych podnikov. Ako sa uplatnilo používanie servisných poukážok v praxi?

Servisné poukážky: Nástroj, ktorý nefunguje

Pozreli sme sa, ako po 4 rokoch tento systém funguje a dospeli sme v publikácii Servisné poukážky, nástroj ktorý nefunguje k nasledujúcim záverom:

Aplikácia systému servisných poukážok za štyri roky:

  • Nepriniesla pozitívne benefity vo zvyšovaní dopytu po službách sociálnych podnikov
  • Dáta ukázali, že prvé roky fungovania systému boli náklady na  tlač poukážok dokonca vyššie ako vyplatená hodnota servisných poukážok či sumárna výška benefitu, ktorú vyplatilo ministerstvo
  • Aj v roku 2022 bolo takmer 90% poukážok na daný rok nevyužitých a zlikvidovaných.
  • Dôvodom neúspechu tejto formy podpory sociálnej ekonomiky je nezapojenie sa do systému zo strany sociálnych podnikov a oprávnených subjektov z dôvodu dodatočnej byrokracie či limitov štátnej pomoci.
  • Z dôvodu doterajšej neefektívnosti tohto programu na podporu dopytu by sa mala pozastaviť účinnosť tohto nástroja s cieľom zabrániť ďalšiemu plytvaniu. Ministerstvo by malo prehodnotiť významnosť podpory dopytu a prípadný alternatívny návrh by malo podložiť analýzou, v ktorej by zdôvodnilo jej predpokladanú účinnosť.

Celú publikáciu Servisné poukážky: Nástroj, ktorý nefunguje aj so zaujímavými údajmi o nákladoch a využívaní sociálnych poukážok si môžete stiahnuť na tomto linku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards