Rozpočtu chýba nula, zhodujú sa podnikatelia a analytici

Rozpočtu chýba nula, zhodujú sa podnikatelia a analytici

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Ivan Šramko, predseda rady

Vláda v rozpočte predpokladá znižovanie deficitu a dlhu so zámerom pokračovať v konsolidácii verejných financií a dosiahnuť vyrovnaný rozpočet do roku 2020. Pre udržanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií je nevyhnutným predpokladom dosiahnutie týchto cieľov. Podľa RRZ z pohľadu naplnenia zámerov zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda v návrhu rozpočtu v dostatočnej miere nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na rýchlejšie zlepšenie hospodárenia. Ciele v oblasti deficitu sa opätovne zhoršili oproti plánom z predchádzajúcich návrhov a na dosiahnutie cieleného vyrovnaného hospodárenia rozpočtu v roku 2020 bude potrebné prijať dodatočné opatrenia. Z pohľadu transparentnosti RRZ konštatovala zlepšenie poskytnutím detailnejších informácií v rámci projektu Hodnota za peniaze, naopak zhoršenie nastalo v zrozumiteľnosti spôsobu dosiahnutia rozpočtových cieľov. 

Republiková únia zamestnávateľov

Martin Hošták, tajomník

Celkovo dochádza k neustálemu odďaľovaniu prijatia vyrovnaného rozpočtu, a to predovšetkým kvôli minimálnej konsolidácii na výdavkovej strane. Podporovali sme konsolidačné úsilie na strane príjmov, avšak absolútne chýba vôbec aspoň diskusia o konsolidácii na strane výdavkov. Je potrebné zrealizovať riadny audit verejných výdavkov, prehodnotiť počet a štruktúru štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií. Vláda tak premeškala ideálne obdobie nízkej inflácie, extrémne nízkych úrokov a vysokého rastu príjmov na zabezpečenie vyrovnaného - prebytkového rozpočtu. Tým odďaľuje možnosť systematického znižovania daňových a odvodových sadzieb. Je potrebné, aby vláda iniciovala hĺbkový audit činnosti zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu s cieľom znížiť počet zamestnancov vykonávajúcich činnosti s minimálnou hodnotou. Analytické správy Útvaru Hodnoty za peniaze sa do tejto hĺbky nemôžu dostať. Je potrebné, aby vláda rešpektovala zistenia Útvaru hodnoty za peniaze a jednoznačne v rozpočte deklarovala záväzok realizovať navrhované opatrenia vo všetkých analyzovaných rezortoch.

Podnikateľská aliancia Slovenska

Peter Kremský, výkonný riaditeľ

Rozpočet vnímame vcelku ako dobre postavený, aj keď v konkrétnych položkách by sa mu dalo určite veľa vyčítať. Hlavná výhrada je, že je stále deficitný, hoci vláda dlho sľubuje vyrovnaný rozpočet. V takejto priaznivej ekonomickej situácii by malo byť samozrejmosťou, že je rozpočet prebytkový, že si krajina šetrí na horšie časy, nie že ešte ide do straty. To sa nám zdá od vlády hlboko nezodpovedné, že nedokáže znižovať absolútny dlh krajiny. Určite by sme ubrali na dotáciách, napríklad na investičné stimuly, štátnu pomoc a podobne, kde je priestor na korupciu a klientelizmus. Na druhej strane treba pridať do budovania infraštruktúry, najmä opráv a rekonštrukcií ciest a efektívnej výstavby diaľnic.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení,

Miriam Špániková, hovorkyňa

Oceňuje pokračovanie v konsolidácii verejných financií, ale zároveň treba podotknúť, že práve v čase priaznivej ekonomickej konjunktúry mohli byť opatrenia na konsolidáciu omnoho ambicióznejšie. Je to dôležité predovšetkým preto, aby sa vytvoril priestor na obdobie krízy, ktorá sa opakuje v určitých cykloch, ktorá, vieme, že príde, len sa nevie kedy. Vieme si taktiež predstaviť inú štruktúru výdavkov, ktorá by bola viac v prospech investícií, pretože príjmová časť rozpočtu je tvorená aj jednorazovo a neopakovateľnými príjmami, a tieto príjmy by mali byť predovšetkým preinvestované, a nie minuté na štátnu spotrebu. Vládna koalícia nepočíta v budúcom roku ani so znižovaním sadzby daní pre firmy, ktoré v minulosti avizovala. 

INEKO

Peter Goliaš, riaditeľ

Hlavným rizikom je, že nebudú dodržané ciele deficitu verejných financií, čo sa už pri tejto vláde stáva zvykom. Napríklad pred dvoma rokmi bol cielený schodok na rok 2017 vo výške 0,42 percenta HDP, teraz už vláda priznáva pre ten istý rok schodok 1,63 percenta HDP. Deficit by bol podstatne nižší, ak by vláda nič nerobila, vďaka priaznivej situácii v ekonomike totiž rekordne rastú príjmy verejných financií. V snahe zvýšiť vlastnú popularitu však vláda zvyšuje výdavky a cieľ vyrovnaného rozpočtu sa tak odsúva na neskoršie obdobie. V tomto roku vláda navyše prišla s celým radom opatrení na poslednú chvíľu cez poslanecké novely bez oficiálneho prepočtu dosahov, čo ešte sťažuje odhad stavu ku koncu roka. Návrhy na zvýšenie príplatkov za prácu v noci, sviatky a víkendy sa ešte len budú upravovať, ich dosahy preto nie je možné v tejto chvíli vyčísliť. 

INESS 

Robert Chovanculiak, analytik

Tohtoročný rozpočet je premrhaná príležitosť, ktorú nám poskytli dobré časy. Vláda sa rozhodla zvýšiť pôvodne plánovaný deficit takmer na dvojnásobok. Navyše je ešte veľmi otázne, či ho vôbec zvládne dodržať, keďže posledné roky ukazujú, že vláda nie je schopná dodržať svoje rozpočtované ciele a v skutočnosti sa ukáže, že bol deficit vyšší, ako sa rozpočtoval. Taktiež sme nevideli žiadne dôležité a potrebné reformy v rôznych oblastiach ako zdravotníctvo, výstavba dopravnej infraštruktúry či neefektívne plošné sociálne dávky. Vláda jednoducho každý rok čelí čoraz vyššiemu prílevu peňazí z daní a odvodov, a to ju nemotivuje hľadať najväčšiu možnú hodnotu za zdroje, ktoré míňa. Naopak, má pocit, že každé dodatočné vybrané euro musí nejako ad hoc minúť. Príkladom sú rôzne sociálne balíčky alebo nesystémové zvýšenie valorizácie dôchodkov.

link HN, RGA

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards