Prijímanie žiadostí o prvú pomoc podnikateľom

Radovan Ďurana sa pre Rádio Slovensko vyjadril k pomoci podnikateľom. 08. 04. 2020.

Prijímanie žiadostí o prvú pomoc podnikateľom

Štefánia Kačalková: „Marcové odvody splatné v apríli rezort odložil o tri mesiace. Živnostníci môžu dostať najviac päťstoštyridsať eur mesačne, zamestnávatelia maximálne tisíc sto eur na zamestnanca, čo je osemdesiat percent zo mzdy. Do dnešného dňa si stiahlo žiadosť o pomoc tridsaťšesťtisíc zamestnávateľov, už skontrolovaných a zúradovaných bolo vyše tisíc sedemsto žiadostí. Analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana pripomína, že každá pomoc, ktorú dostanú živnostníci a zamestnávatelia, ide na dlh.“

Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz: „Ja si myslím, že vzhľadom na takú nepredvídanosť tejto situácie štát by mal plniť predovšetkým solidárnu funkciu. Nemal by sa hrať na záchrancu ekonomiky.“

Celú reportáž si môžete vypočuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards