Premárnená šanca na ekonomické reformy

.Týždeň uverejnil vyjadrenia analytika Martina Vlachynského k aktuálnej ekonomickej situácii. 28.02.2022

Premárnená šanca na ekonomické reformy

Martin Vlachynský, INESS:

„Jednoznačným pozitívom sú len aktivity Ministerstva hospodárstva známe ako kilečká.“ 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards