Prečo nesúhlasíme so zákazom nedeľného predaja

V predvečer prvého parlamentného čítania návrhu na zákaz nedeľného predaja sme poslancom poslali nasledovanú výzvu:

Prečo nesúhlasíme so zákazom nedeľného predaja
Vážená pani poslankyňa / vážený pán poslanec,

opäť máte na stoloch zákaz nedeľného predaja v maloobchode. V INESS sme sa tejto téme intenzívne venovali na jar 2020, keď sa pod zásterkou pandémie politici snažili presadiť trvalý zákaz maloobchodného predaja v nedeľu.

Tento zákaz sa opäť vracia do parlamentu. Preto si dovoľujeme pripomenúť naše ekonomické argumenty proti takémuto zákazu. Zákaz môže spôsobiť:

 • Zníženie zamestnanosti
 • Zníženie dostupnosti čiastočných úväzkov
 • Zníženie čistej mzdy zasiahnutých zamestnancov
 • Nižšie tržby a nižší výber DPH
 • Menej efektívne využitie kapitálu
 • Zmenu cien niektorých produktov smerom hore aj dole
 • Zánik niektorých obchodníkov
 • Vyššie vedľajšie náklady pre spotrebiteľov
Obzvlášť upozorňujeme na efekt zníženia miezd dotknutých zamestnancov, ktorí stratou nedeľných príplatkov prídu o 350 – 600 eur ročne v hrubých príjmoch.

Platný nie je ani argument o šetrení energiou. HDP vytvorené maloobchodom nie je o nič horšie, ako HDP vytvorené inými službami, alebo priemyslom. O zatváraní prevádzok majú rozhodovať ceny energií a teda interné firemné výpočty nákladov a výnosov, nie nálady politikov. Zákaz nedeľného predaja preto považujeme za ekonomicky škodlivý.
 
Pre komplexnejšie argumenty môžete využiť nasledujúce zdroje z roku 2020:

 1. Analýza INESS z mája 2020 https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN
  /iness_proti_zakazu_nedelneho_predaja.pdf
 2. Podcast Nedeľné nákupy v ohrození
  https://anchor.fm/inessinstitute/episodes/21---Neden-nkupy-v-ohrozen-ees2dv/a-a2bu6go
 3. Výsledky nášho prieskumu od agentúry ACRC z júna 2020
  https://iness.sk/sk/vysledky-prieskumu-na-temu-prace-v-nedelu
 4. Rozhovor pre TA3
  https://www.ta3.com/clanok/176392/host-v-studiu-analytik-m-vlachynsky-o-zatvorenych-obchodoch
 5. Komentár - Potrebujeme zavreté obchody?
  https://www.iness.sk/sk/potrebujeme-zavrete-obchody
 6. Komentár - Ide o viac ako nedeľné nákupy
  https://iness.sk/sk/ide-o-viac-ako-nedelne-nakupy
Veríme, že racionálny prístup preváži nad emóciami a návrh odmietnete.
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards