Pomoc proti ekonomickým stereotypom

Hospodárske noviny uverejnili komentár analytika Martina Vlachynského k ekonomickým stereotypom. 28.11.2022

Pomoc proti ekonomickým stereotypom

Martin Vlachynský, INESS:

„Ekonomické stereotypy sú hlboko zažrané v našej kultúre a každodennom slovníku. Začať môžeme rozprávkami, v ktorých je kupec väčšinou negatívna postava, a skončiť hollywoodskymi filmami, kde sa to hemží zločinnými korporáciami. Ako častý recipient novinárskych otázok a konzument ekonomických článkov a reportáží však musím konštatovať, že nielen rozprávky a kasové trháky, ale aj každodenný ekonomický slovník širokej populácie je „nekorektný“. Typická je napríklad démonizácia zisku. Rastúce zisky sú prejavom zdravej ekonomiky, no verejnosť ich často interpretuje ako niečo negatívne. Porovnajte si, koľkokrát ste vo verejnej diskusii zachytili výraz „obchodníci by sa mali podeliť“ a koľkokrát „zákazníci by sa mali podeliť“? Zákazníci a zamestnanci sú vždy vykreslení ako tí „slabší“, hoci je to v polovici situácií presne naopak. Nehovoriac o tom, že takmer nikdy sa neuvádzajú relatívne zisky (v pomere k tržbám), ale absolútne v miliónoch eur."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards