Ochráňme si náš blahobyt

Hospodárske noviny uverejnili komentár analytika Martina Vlachynského k ekonomickým dopadom vojny na Ukrajine. 28.2.2022

Ochráňme si náš blahobyt

Martin Vlachynský, INESS:

„Podniky podnikajú, police v obchodoch sú plné. No ekonomická nervozita vo vzduchu sa dá krájať. Asi sa zhodneme na tom, že nasledujúce mesiace, možno dokonca roky, nebudú „nič moc“. Inflácia, vyššie dane, problémy v priemysle, napätie na pracovnom trhu..."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards