O výzvach roku 2023 pre zdravotníctvo

Pre Aktuality.sk sme zodpovedali anketovú otázku o tom, aké výzvy čakajú zdravotníctvo v roku 2023. Tu vám prinášame plnú odpoveď.

O výzvach roku 2023 pre zdravotníctvo

Mohol by som začať vymenovávať: chaos vo financovaní a snaha vykrvácať súkromné zdravotné poisťovne aj s ich poistencami, nedostatok zdravotníkov, najmä v niektorých špecializáciách v ambulante, kapitálová diera v nemocniciach, biedna elektronizácia a práca s dátami, príchod nových extrémne drahých liekov, optimalizácia siete nemocníc a tak by sa dalo pokračovať ešte dlho.

Spravme ale krok vzad z pozrime sa na celý sektor zdravotníctva nielen u nás, ale aj vo svete. Mnoho problémov je až podozrivo podobných aj v oveľa bohatších štátoch. Dlhé čakacie doby sú veľkým problémom aj v Kanade, zdravotníkov neustále zháňa aj Nemecko či USA, pacienti sa hlasno dožadujú preplatenia nových onkologických liekov aj v vo Veľkej Británii.

Socializované zdravotné systémy trpia spoločným problémom roztvárania nožníc. Jednou čepeľou je dopyt po zdravotníckych službách, ktorý je hnaný hore starnutím obyvateľov (čo so sebou nesie nárast zdravotných problémov) ale aj rastúcimi požiadavkami na kvalitu a novými (a drahými) technológiami na naplnenie týchto požiadaviek. Druhou čepeľou nožníc sú starnúci zdravotníci a obmedzený prítok finančných zdrojov do systému.

Východoeurópske zdravotníctvo má oproti západu ešte jednu nevýhodu. Bolo budované na potreby jadrovej vojny. Tisíce postelí, desiatky nemocníc, armáda zdravotníkov – len ten pacient tam chýbal. Meradlom úspechu bola schopnosť pacienta udržať samopal, alebo aspoň lopatu, nie kvalita života. O to ťažšie sa teraz v krajinách ako je Slovensko premýšľa nad zmenou.

Zmenou bude prechod od nákladného a nepríliš efektívneho „necieleného“ verejného zdravotníctva k „prioritizujúcemu“ verejnému zdravotníctvu. To sa viac zameriava na závažné stavy, pracuje s pacientom individuálnejšie, ale zároveň od neho vyžaduje väčšiu mieru spolupráce. Je viac otvorené inováciám, kapitálu, aj peňaženkám spotrebiteľov.

Táto premena je samozrejme témou na roky, ak nie dekády. Prečo má súvislosť s rokom 2023? Pretože sa končia roky bezbolestného rozpočtového míňania. S gigantickým deficitom a rastúcimi úrokmi na štátnom dlhu bude čoraz ťažšie „riešiť“ problémy obhadzovaním peniazmi. Ak premenu zdravotníctva smerom k priorizujúcemu nezačne robiť štát, začnú nám tu existovať zdravotníctva dve. Jedno nezávislé na štáte, moderné a efektívne – ale plne komerčné. Druhé síce bude solidárne, ale zároveň so stagnujúcou kvalitou a bariérami v podobe čakacích dôb. Bude pascou pre tých, ktorí nebudú vedieť využiť služby z komerčného sveta.

Aktuality, 4.1.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards