Nová daň, ktorú už dávno máme

Európska komisia minulý rok v júli predložila návrh smernice, ktorej cieľom je reformovať zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny. Tento návrh je súčasťou snahy Európskej únie (EÚ) o zníženie emisií a znečistenia ovzdušia.

Nová daň, ktorú už dávno máme

EÚ vo svojom oficiálnom stanovisku argumentuje, že súčasné nastavenie zdaňovania zvýhodňuje používanie fosílnych palív, a že súčasný stav zdaňovania „nezohľadňuje ich vplyv na životné prostredie“. Zvýšenie daňového zaťaženia má docieliť, aby negatívne vplyvy na životné prostredie boli finančne kompenzované a aby sa fosílne palivá stali menej atraktívnym zdrojom energie.

Je to skutočne tak, že fosílne palivá sú zvýhodňované?

Fosílne palivá sú už dnes zaťažené spotrebnou daňou z minerálnych olejov. Historicky bola táto daň vnímaná tak, že si ňou motoristi platia za dopravnú infraštruktúru, ktorú využívajú. Neskôr sa pridalo zdôvodnenie, že touto daňou platia za negatívne externality, ktoré prevádzkou áut spôsobujú.

V tejto štúdii sa pozeráme na skutočné vlastné výdavky štátneho rozpočtu a NDS na budovanie a údržbu dopravnej infraštruktúry. Ak zohľadníme všetky platby motoristov (mýto, diaľničné, známky a pod.), tak len tretina spotrebnej dane sa používa na financovanie ciest.

Takmer dve tretiny spotrebnej dane môžeme považovať za daň, ktorá spĺňa všetky znaky environmentálnej dane.

Ak by sme túto časť spotrebnej dane prepočítali na emisie CO2, ktoré spaľovanie benzínu a nafty spôsobuje, zistíme, že na naftu je uvalená sadzba 78 eur za tonu CO2 a na benzín sadzba dokonca 153 eur. To je výrazne viac ako súčasná cena CO2 na trhu povoleniek vo výške 70 – 78 €.

Nie je teda pravdou, že motorové palivá sú zvýhodňované. Vysoká spotrebná daň už dnes významne znižuje spotrebu palív, v celkovom súčte s DPH je totiž už dnes nafta zaťažená daňovou sadzbou 42 % a benzín sadzbou 50 % z celkovej ceny.

V EÚ momentálne prebieha diskusia, či má byť súčasný systém emisných povoleniek rozšírený aj na palivá pre motorové vozidlá. Obchodovanie s emisnými povolenkami má za cieľ vygenerovať cenu spoločenských nákladov, ktoré spaľovanie motorových palív spôsobuje.

V prípade, že by k zavedeniu emisných povoleniek (forma emisnej dane) na palivá došlo, tak by z ekonomického hľadiska mala byť spotrebná daň z motorových palív adekvátne znížená. Nie je dôvod, aby boli tie isté emisie CO2 z palív zaťažené dvakrát, aj spotrebnou daňou aj emisnými povolenkami.

Celú štúdiu Nová daň, ktorú už dávno máme si môžete prečítať ako PDF na tomto linku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards