Mzdy učiteľov nie sú akútny ani najväčší problém slovenského školstva

Mzdy učiteľov sú znova téma. Aby sme však správne zamierili pozornosť a následne aj financie, je potrebné ju zasadiť do kontextu.

Mzdy učiteľov nie sú akútny ani najväčší problém slovenského školstva

Pred viac ako dekádou boli platy slovenských učiteľov skutočne nízke. Ich mzdy dosahovali výšku priemernej mzdy. Odvtedy sa však veľa zmenilo. V roku 2020 bola priemerná mzda učiteľa 130 % priemernej mzdy v hospodárstve. Následne tento podiel dva roky klesal a tento rok sa podľa odhadov dostane znova v blízkosti 130 %.

Je to málo alebo veľa? Je to podiel, ktorého uzákonenie je momentálne cieľom politikov v českom parlamente. A pamätníci si možno spomenú, že bývalý minister Čaplovič v roku 2012 sľuboval učiteľom priemernú mzdu vo výške 1,2 násobku priemernej mzdy v hospodárstve. Z tohto pohľadu by sme mohli aspoň začať krotiť rétoriku o nedôstojne nízkych mzdách učiteľov. Plošné mzdy učiteľov nie sú už dávno akútny ani najväčší problém slovenského školstva. To však neznamená, že odmeňovanie je dobre nastavené.

Najväčším problémom sú mzdy učiteľov v bohatších a zároveň drahších regiónoch. To je evergreen, ktorý sľubujú politici pred voľbami vyriešiť už roky. Ale keď sa dostanú ku kormidlu, tak žiadny z nich nenabral odvahu sa postaviť pred mikrofóny a povedať, že to aj spraví. A tak v Bratislavskom kraji chýba viac učiteľov ako vo všetkých siedmich ďalších krajoch spolu. Súčasný minister navrhol riešenie prostredníctvom zavedenia nového „koeficientu životných nákladov“ do financovania škôl. Šikovné riešenie, veľmi otázne bude jeho politické pretlačenie v tak krátkom čase.

Problémy v odmeňovaní sú aj pri začínajúcich učiteľoch, znova predovšetkým v bohatších regiónoch. A rovnako aj pri učiteľoch niektorých predmetov ako informatika, matematika alebo cudzie jazyky. Tu taktiež existuje množstvo spôsobov a nástrojov ako postupovať, ale problém je ich politická nepopularita u školských odborárov. Podobné ako pri regionálnych príplatkoch.

Potom je tu problém so starnúcim učiteľským zborom a budúcim nedostatkom učiteľov. Aj tu však ide predovšetkým o problém „drahších“ regiónov. Tento nedostatok však nevzniká výhradne z dôvodu „poklesu atraktivity učiteľského povolania“, ako je často prezentované. Tu je najdôležitejším ukazovateľom podiel prihlášok a zápisov na vysoké školy pre učiteľov. A vidíme, že od roku 2010 sa tento podiel príliš nemení. V následnom rozhodnutí, či aj naozaj pôjdu učiť, výška mzdy hrá rolu, ale podľa prieskumov znova predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Nedostatok učiteľov sa však dá riešiť aj inými spôsobmi. Napríklad skrátiť regulačnú požiadavku stráviť 5 rokov štúdiom za učiteľov. Mnohé príklady krajín EÚ ukazujú, že kvalitných učiteľov je možné vzdelať aj za menej rokov a môže stačiť aj bakalárske štúdium. Napríklad v Singapure im stačia dokonca len dva roky.

Ďalším dostatočne nevyužívaným zdrojom sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí neštudovali za učiteľov, ale vzbĺkla v nich túžba odovzdávať svoju odbornosť mladej generácii. Na Slovensku majú len jednu možnosť: absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré podľa zákona musí trvať minimálne dva roky. Pričom napríklad v spomínanom Singapure stačí polovica – jeden rok. Podobná diskusia prebieha momentálne aj v Austrálii, kde chcú skrátiť dĺžku doplňujúceho štúdia z dvoch na jeden rok.

Nedostatok učiteľov je problém v každej vyspelej krajine sveta. To nie je fráza, ale reálny stav. UNESCO už vyhlásilo globálnu krízu chýbajúcich učiteľov. A to vrátane krajín, kde majú najvyššie mzdy. Tento problém tak bude vyžadovať inovatívne riešenia. Okrem tých načrtnutých vyššie, je to napríklad skvalitnenie odborného a mentorského servisu, ktorý školy poskytujú učiteľom. Aby mohli kvalitne učiť aj mladší, menej kvalifikovaní ľudia. V nie tak ďalekej budúcnosti to bude aj integrovanie umelej inteligencie ako osobného asistenta učiteľa, ktorý mu pomôže lepšie a rýchlejšie pripraviť podklady na výučbu a skúšanie žiakov. Ale aj integrovanie umelej inteligencie priamo do samotného vyučovacieho procesu, čo umožní menej učiteľom odučiť viacej žiakov. Jednoducho racionálna diskusia o problémoch učiteľského zboru sa nemôže viesť len o peniazoch.

 

Komentáre SME, 20. apríl 2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards