Matka všetkých reforiem

Hospodárske noviny uverejnili komentár analytika Martina Vlachynského ku kompetenciám samospráv a regiónov. 31.10.2022

Matka všetkých reforiem

Martin Vlachynský, INESS:

„Dobre fungujúce samosprávy a regióny sú kľúčom k dobrému fungovaniu veľkej časti verejných systémov – školstva, zdravotníctva, dopravy, sociálnej ochrany, bezpečnosti... To všetko sú oblasti, ktoré majú silnú lokálnu väzbu najmä v krajine priepastných regionálnych rozdielov. Úplne iné výzvy sú v Bratislave, iné v Tatrách a iné pri ukrajinských hraniciach."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards