Kazajka na výdavky?

Denník N uverejnil komentár analytika Radovana Ďuranu k limitu verejných výdavkov. 

Kazajka na výdavky?

Radovan Ďurana, INESS: 

"Štátne míňanie dostane „kazajku“ s názvom Limit verejných výdavkov. Na základe schváleného zákona sa zaviedlo pravidlo, že konsolidované výdavky štátu budú mať nastavený strop, ktorý nemôžu prekročiť. Ten strop sa nastavuje tak, aby sa časom dosiahla trvalá udržateľnosť verejných financií. Aby vlády boli nútené postupne znižovať schodok verejných financií a zároveň „neprejedali“ dodatočné daňové príjmy. Výdavkový limit bol zapísaný už v ústavnom zákone o dlhovej brzde. Politikom trvalo 11 rokov, kým sa dopracovali k jeho zákonnému zneniu. Limit je upravený v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v § 30aa. Vypočítava ho na základe dohodnutej 63- stranovej metodiky Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a schvaľuje uznesením parlament."

Celý komentár uverejnený dňa 7.1.2023 si môžete prečítať tu. 
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards